Materiály na rokovanie MsZ

4884848484

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 20. február 2018, čas: 14.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz25_bez_ou.pdf453.19 KBPrevziať
3._msz_kontr._pln._uzn.pdf390.96 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_28.11.2017.pdf665.12 KBPrevziať
3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_16.01.2018.pdf451.82 KBPrevziať
4._msz_2018_zmena_rozp_1.pdf227.35 KBPrevziať
4.1._dovodova_sprava.pdf212.81 KBPrevziať
4.2._prijem_zmena_c._1.pdf217 KBPrevziať
4.3._vydavky_zmena_c._1.pdf465.4 KBPrevziať
4.4._register_investicii_-_2018_zmenac.1.pdf255.45 KBPrevziať
4.5._css_-_aktualny_rozpocet.pdf103.21 KBPrevziať
4.6._css_-_zoznam_zmien_rozpoctu.pdf94.77 KBPrevziať
4.7._cvc_-_zmena_rozpoctu_text.pdf285.8 KBPrevziať
4.8._cvc_-_zmena_rozpoctu.pdf28.58 KBPrevziať
4.9._cvc.pdf389.3 KBPrevziať
4.10._sss_-_aktual_prehlad_rozpoctu.pdf102.82 KBPrevziať
4.11._sss_-_zoznam_zmien_rozpoctu.pdf95.79 KBPrevziať
4.12._zs_jilemnickeho_-navrh_zmeny_rozpoctu_na_rok_2018.pdf149.04 KBPrevziať
4.13._zs_jilemnickeho.pdf304.58 KBPrevziať
4.14._zs_kodalya_-_rozpocet.pdf104.57 KBPrevziať
4.15._zs_kodalya_-_zmena_rozpoctu_text.pdf283.83 KBPrevziať
4.16._zs_kodalya_-_zmeny_rozpoctu.pdf36.13 KBPrevziať
4.17._zs_smetanov_-_rozpocet.pdf104.05 KBPrevziať
4.18._zs_smetanov_-_zmena_rozpoctu_text.pdf130.77 KBPrevziať
4.19._zs_smetanov_-_zmeny_rozpoctu.pdf33.65 KBPrevziať
4.20._zs_szaboa_-_zmena_rozpoctu_20.2._2018.pdf231.09 KBPrevziať
4.21._zs_szaboa_-zmena_rozpoctu_text.pdf132.55 KBPrevziať
4.22._zs_vamberyho_-_navrh_rozpoctu_2018.pdf270.21 KBPrevziať
4.23._zs_vamberyho-_zmena_rozpoctu.pdf195.92 KBPrevziať
4.24._zus_-_komentar_k_zmene_rozpoctu.pdf330.86 KBPrevziať
4.25._zus_-_zmena_rozpoctu_20.2._2018.pdf187.05 KBPrevziať
5._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok_2017_-_1_strana.pdf131.61 KBPrevziať
5.1._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok_2017_-_dovodova_sprava.pdf71.65 KBPrevziať
5.2._msz_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok_2017_-_material.pdf109.68 KBPrevziať
6._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2017-febr2018_-_1_strana.pdf124.12 KBPrevziať
6.1._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2017-febr2018_-_dovodova_sprava.pdf59.31 KBPrevziať
6.2._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2017-febr2018_-_material.pdf431.62 KBPrevziať
7._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok2018_-_1_strana.pdf129.44 KBPrevziať
7.1._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok_2018_-_dovodova_sprava.pdf79.83 KBPrevziať
7.2._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_i_polrok_2018_-_material.pdf87.09 KBPrevziať
8._msz_zverenie_do_spravy.pdf571.17 KBPrevziať
8.1._podklady.pdf405.41 KBPrevziať
9._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._georel_a.s_final.pdf272.48 KBPrevziať
9.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.75 MBPrevziať
9.2._vizualizacia_final.pdf183.41 KBPrevziať
10._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._lidl_sr_v.o.s._final.pdf271.65 KBPrevziať
10.1._podklady_bez_ososbnych_udajov_final.pdf2.98 MBPrevziať
10.2._vizualizacia_final.pdf277.45 KBPrevziať
11._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._512_6_a_512_8_jozef_narancsik_bez_osobnych_udajov_final.pdf369.75 KBPrevziať
11.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.22 MBPrevziať
11.2._vizualizacia_final.pdf68.44 KBPrevziať
12._msz_zmena_uznesenia_msz_c._522_2017_23.pdf319.88 KBPrevziať
12.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf851.03 KBPrevziať
12.2._vizualizacia.pdf115.39 KBPrevziať
13._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._3405_2_3024_7_izabela_tokovicsova_bez_osobnych_udajov.pdf368.87 KBPrevziať
13.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.79 MBPrevziať
13.2._vizualizacia_final.pdf268.1 KBPrevziať
14._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_chrenko_jozef_bez_osobnych_udajov.pdf380.72 KBPrevziať
14.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf499.35 KBPrevziať
14.2._vizualizacia.pdf132.63 KBPrevziať
15._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._final.pdf279.12 KBPrevziať
15.1._podklady_bez_ososbnych_udajov_final.pdf1.5 MBPrevziať
15.2._vizualizacia_final.pdf795.53 KBPrevziať
16._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1521_1_ds_propertya.s.pdf589.14 KBPrevziať
16.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf949.09 KBPrevziať
17._msz_dot.pdf376.09 KBPrevziať
18._msz_pomen_ulic.pdf235.27 KBPrevziať
18.1._pomen._ulic_pril.pdf159.69 KBPrevziať
19._msz_sk.obvody.pdf756.75 KBPrevziať
19.1._sk_obvody_pril.pdf289.57 KBPrevziať
20._msz_css.pdf700.12 KBPrevziať
20.1._css_pril.pdf181.02 KBPrevziať
21._msz_os.pdf468.87 KBPrevziať
21.1._os_pril.pdf258.46 KBPrevziať
22._msz_zps.pdf571.13 KBPrevziať
22.1._zps_pril.pdf210.38 KBPrevziať
23._msz_rozkopavky.pdf145.99 KBPrevziať
23.1._rozkopavky_-_zasady_sk.pdf96.56 KBPrevziať
24._msz_navrh_na_zabezpecenie_neverejneho_stravovania_sj.pdf348.35 KBPrevziať
25._msz_navrh_na_udelenie_suhlasu_k_zaradeniu_do_siete_skolskych_zariadeni.pdf256.54 KBPrevziať
26._msz_navrh_na_vymenovanie_riaditela_strediska_sluzieb_skole.pdf267.47 KBPrevziať
26.1._podklady.pdf49.73 KBPrevziať
27._msz_ocenenie_2018_j.pdf322.35 KBPrevziať
28._msz_rokovaci_poriadok_komisii_msz-zmena.pdf207.74 KBPrevziať
24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 16. január 2018, čas: 15.00., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 28. november 2017, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz23_bez_ou.pdf298.82 KBPrevziať
3._msz_kontr._pln._uzn.pdf220.04 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_26.09.2017.pdf506.83 KBPrevziať
3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_24.10.2017.pdf245.88 KBPrevziať
4._msz_2017_23_zmena_rozp_5.pdf228.41 KBPrevziať
4.1._dovodova_sprava_zmena_5.pdf191.21 KBPrevziať
4.2._prijem_zmena_5.pdf220.91 KBPrevziať
4.3._vydavky_zmena_5.pdf523.8 KBPrevziať
4.4._register_investicii_-_2017_zmenac.5.pdf270.06 KBPrevziať
5._mszxx_2017_23.pdf228.74 KBPrevziať
5.1._rozpocet_textova_cast_2018.pdf1.04 MBPrevziať
5.2._prijem_navrh_2018.pdf233.82 KBPrevziať
5.3._vydavky_2018_navrh.pdf463.74 KBPrevziať
5.4._kopia_-_register_investicii_-_2018_navrh_3.pdf224.63 KBPrevziať
5.5._stanovisko_hk_rozpocet_2018.pdf166.29 KBPrevziať
6._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1521_1_bokada_a.s.pdf262.28 KBPrevziať
6.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.88 MBPrevziať
6.2._vizualizacia.pdf215.08 KBPrevziať
7._msz_odpredaj_pozemku_par._c._3462_613_cartech_slovakia_s.r.o.pdf264.71 KBPrevziať
7.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.63 MBPrevziať
7.2._vizualizacia.pdf233.48 KBPrevziať
8._msz_odpredaj_pozemkov_v_prospech_gbs_trade_s.r.o.pdf266.3 KBPrevziať
8.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf3.27 MBPrevziať
8.2._vizualizacia.pdf228.96 KBPrevziať
9._msz_odpredaj_pozemku_par._c._42_265_saliji_bejtul_bez_ososbnych_udajov.pdf266.25 KBPrevziať
9.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.81 MBPrevziať
9.2._vizualizacia.pdf193.7 KBPrevziať
10._msz_odpredaj_pozemku_par._c._85_11_wiking_stav_s.r.o._final.pdf268.63 KBPrevziať
10.1._podklady_bez_ososbnych_udajov.pdf1.58 MBPrevziať
10.2._vizualizacia.pdf173.76 KBPrevziať
11._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._mgds_a.s._final.pdf250.79 KBPrevziať
11.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf2.93 MBPrevziať
11.2._vizualizacia.pdf344.97 KBPrevziať
12._msz_odpredaj_vyhodnotenie_ovs_stavba_sup._c._2134_bez_osobnych_udajov.pdf347.02 KBPrevziať
12.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf3.08 MBPrevziať
13._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._hi_tech_center_s.r.o.pdf251.06 KBPrevziať
13.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf3.42 MBPrevziať
13.2._vizualizacia.pdf143.38 KBPrevziať
14._msz_zs_kodalya_bufet.pdf564.68 KBPrevziať
14.1._podklady_msz_zs_kodalya_bufet.pdf221.63 KBPrevziať
15._msz_zs_kodalya_nebytovy_priestor_608m2.pdf436.84 KBPrevziať
15.1._podklady_zs_kodalya_nebytove_priestory_608m2.pdf435.77 KBPrevziať
16._msz_navrh_na_odnatie_spravy_zvereneho_majetku_msks.pdf272.17 KBPrevziať
16.1._navrh_dodatku_c.4_k_zriadovacej_listine_msks_-_kopia.pdf153.27 KBPrevziať
16.2._priloha_lvkm.pdf84.93 KBPrevziať
17._msz_zad_2017_zahajenie.pdf245.99 KBPrevziať
17.1._zad2017_odporucane_grafika.pdf937.03 KBPrevziať
17.2._zad2017_neodporucane_grafika.pdf875.77 KBPrevziať
17.3._zad2017_odporucane_tabulka.pdf76.36 KBPrevziať
17.4._zad_2017_odporucane_s_ciastocnou_upravou.pdf76.16 KBPrevziať
17.5._zad2017_neodporucane_tabulka.pdf41.12 KBPrevziať
18._msz_zmena_zasad.pdf251.73 KBPrevziať
18.1._zasady_prevzatia_mk_a_vo.pdf143.44 KBPrevziať
18.2._zmena_zasad_-_dodatok_c._1_k_zasadam.pdf170.12 KBPrevziať
19._msz_bezodplatny_prevod_stvaby_vo_prowind_slovakia_s.r.o._final.pdf265.58 KBPrevziať
19.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf988.94 KBPrevziať
19.2._vizualizacia_final.pdf148.44 KBPrevziať
20._msz_navrh_na_schvalenie_zmeny_zasad_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf251.64 KBPrevziať
21._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_pre_uzavretie_aktu_manzelstva_na_matricnom_urade_v_ds_-_jav_-_kopia.pdf217.55 KBPrevziať
21.1._zasady_pre_vykonanie_aktu_uzavretia_manzelstva_pred_matricnym_uradom_v_ds_-_javitott.pdf159.72 KBPrevziať
22._msz_terasy_vzn.pdf267.98 KBPrevziať
22.1._terasy_zmena_-_vzn_-_magyar.pdf74.62 KBPrevziať
22.2._terasy_zmena_-_vzn_-_szlovak.pdf75.06 KBPrevziať
22.3._vzn_-terasy_-_magyar.pdf239.25 KBPrevziať
22.4._vzn_-terasy_-_szlovak.pdf206.79 KBPrevziať
23._msz_nuzn_vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom.pdf212.39 KBPrevziať
23.1._vzn_c._2017.ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2013_o_zasadach_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf136.51 KBPrevziať
24._msz_vzn-2017-pomenovanie_ulice.pdf402.89 KBPrevziať
24.1._mapa_1_2017_november.pdf102.08 KBPrevziať
24.2._mapa_2_2017_november.pdf116.22 KBPrevziať
25._vzn_msz-cms-_9.-12._2017.pdf274.93 KBPrevziať
26._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2017-2018.pdf309.1 KBPrevziať
26.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2017-2018.pdf656.76 KBPrevziať
26.2._priloha_c.1.pdf267.14 KBPrevziať
26.3._priloha_c.2.pdf3.64 MBPrevziať
27._msz_odkupenie_pozemkov_a_cest._telesa_od_tesco_a_zriadenie_vb_final.pdf266.16 KBPrevziať
27.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.58 MBPrevziať
27.2._vizualizacia_final.pdf114.97 KBPrevziať
28._msz_harmonogram_zasadn._msz_i._polrok.pdf219.5 KBPrevziať
msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_zmluvy_medzi_mestom_ds_a_elekos.pdf217.65 KBPrevziať
zobz_ozv_elekos_mesto_ds.pdf320.88 KBPrevziať
22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 24. október 2017, čas: 15.30 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz22.pdf189.31 KBPrevziať
3._msz_2017_22_husk_2.pdf279.36 KBPrevziať
21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 26. september 2017, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz21_bez_ou.pdf217.59 KBPrevziať
3._msz_navrh_uznesenia_msz_2.pdf213.11 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_27.6.2017_.pdf357.44 KBPrevziať
4._msz_info_o_plneni_rozp.pdf302.88 KBPrevziať
4.1._polrok_2017.pdf137.95 KBPrevziať
4.2._pijmy.pdf232.24 KBPrevziať
4.3._vydavky.pdf605.43 KBPrevziať
4.4._stanovisko_hk_k_stavu_dlhu_k_31-12-16_a_30-06-17.pdf152.25 KBPrevziať
4.5._css.pdf89.81 KBPrevziať
4.6._cvc.pdf102.11 KBPrevziať
4.7._msks.pdf97.03 KBPrevziať
4.8._zps.pdf125.53 KBPrevziať
4.9._zs_jilemnickeho.pdf137.86 KBPrevziať
4.10._zs_kodalya.pdf143.25 KBPrevziať
4.11._zs_smetanov_haj.pdf155.76 KBPrevziať
4.12._zs_szaboa.pdf169.02 KBPrevziať
4.13._zs_vamberyho.pdf140.25 KBPrevziať
4.14._zus.pdf99.11 KBPrevziať
5._msz_navr_na_schv._kons._uct._zavierky.pdf303.78 KBPrevziať
5.1._kons.vyrocna_sprava_mu_ds_2016_jav.pdf1.27 MBPrevziať
5.2._uvodna_strana.pdf26.73 KBPrevziať
5.3._konsolidovana_uctovna_zavierka_2016.pdf123.98 KBPrevziať
5.4._poznamky_kuz_mu_ds_2016.pdf944.56 KBPrevziať
5.5._sprava_auditora_k_vs.pdf154.88 KBPrevziať
5.6._sprava_auditora_kuz.pdf321.48 KBPrevziať
6._msz_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2017.pdf396.53 KBPrevziať
7._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_augsept_2017.pdf324.68 KBPrevziať
8._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._florida_villa_park_s.r.o._final.pdf252.91 KBPrevziať
8.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf2.73 MBPrevziať
8.2._vizualizacia_final.pdf618.23 KBPrevziať
9._msz_zriadenie_vb_kanalizacia_buant_.s.r.o._final.pdf247.88 KBPrevziať
9.1._podklady_bez_osobnych_uadjov_final.pdf2.49 MBPrevziať
9.2._vizualizacia_final.pdf650.04 KBPrevziať
10._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._buant_s.r.o._final.pdf249.03 KBPrevziať
10.1._podklady_bez_ososbnych_udajov_final.pdf3.71 MBPrevziať
10.2._vizualizacia_final.pdf138.76 KBPrevziať
11._msz_odpredaj_pozemku_par._c._3024_4_miklos_vojtech_bez_osobnych_udajov_final.pdf259.91 KBPrevziať
11.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.28 MBPrevziať
11.2._vizualizacia.pdf60.84 KBPrevziať
12._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._rigo_csaba_final.pdf249.64 KBPrevziať
12.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf2.57 MBPrevziať
12.2._vizualizacia_final.pdf437.39 KBPrevziať
13._msz_odpredaj_pozemku_spolocna_ziadost_vlastnikov_radovych_obchodov_na_ulici_i._gyurcsoa_v_ds_bez_osobnych_udajov_final.pdf352.26 KBPrevziať
13.1._podklady_antal_csilla_a_karol_bez_osobnych_udajov_final.pdf230.84 KBPrevziať
13.2._podklady_podzemne_vedenia_final.pdf486.66 KBPrevziať
13.3._podklady_spolocna_ziadost_vlastnikov_radovych_obchodov_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.44 MBPrevziať
13.4._podklady_szokolova_alzbeta_bez_osobnych_udajov_final.pdf574.95 KBPrevziať
13.5._podklady_statny_stavebny_dohlad_bez_osobnych_udajov_final.pdf86.48 KBPrevziať
14._msz_zriadenie_vb_zvysenie_zi_municipal_real_estate_s.r.o._final.pdf266.72 KBPrevziať
14.1._podklady_final.pdf1.23 MBPrevziať
14.2._vizualizacia_final.pdf570.9 KBPrevziať
15._msz_bezodplatny_prevod_stvaby_vo_prowind_slovakia_s.r.o._final.pdf264.5 KBPrevziať
15.1._podklady_final.pdf690.35 KBPrevziať
15.2._vizualizacia_final.pdf148.44 KBPrevziať
16._msz_prenajom_majetku_garaz.pdf381.43 KBPrevziať
16.1._podklady.pdf1.53 MBPrevziať
17._msz_zamer_odpredaja_stavby_sup._c._2134_a_pozemkov_formou_ovs_092017.pdf283.71 KBPrevziať
17.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf269.43 KBPrevziať
17.2._ovs_vyhlasenie_sk_hu_092017.pdf332.82 KBPrevziať
18._msz_ovs_prenajom_nebyt_priest.pdf435.4 KBPrevziať
18.1._podklady.pdf449.4 KBPrevziať
19._msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_zmluvy_o_zdruzeni_medzi_mestom_ds_a_ttsk_na_cyklotrasu.pdf230.62 KBPrevziať
20._msz_2017_zelena_infrastruktura.pdf778.51 KBPrevziať
21._msz_2017_21_komunitne_centrum.pdf284.82 KBPrevziať
22._msz_peticia_cigerska.pdf222.45 KBPrevziať
22.1._podklady_peticia_cigerska.pdf104.95 KBPrevziať
23._msr_peticia_dron.pdf222.74 KBPrevziať
23.1._podklady.pdf64.15 KBPrevziať
24._informacia_o_vypovedi_zmluvy_envi-pak.pdf196.13 KBPrevziať
24.1._vypoved.pdf65.12 KBPrevziať
20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 27. jún 2017, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz20_bez_ou.pdf220.29 KBPrevziať
3._msz_kontr._plnenia_uzn._msz_2.pdf214 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_16.05.2017.pdf365.75 KBPrevziať
4._msz_2017_20_zmena_rozp_3.pdf228.19 KBPrevziať
4.1._dovodova_sprava_zmena_3.pdf302.22 KBPrevziať
4.2._hu_koltsegvetes-mod_2017-_3.pdf301.83 KBPrevziať
4.3._prijem_zmena_3.pdf217.53 KBPrevziať
4.4._vydavky_zmena_3.pdf513.61 KBPrevziať
4.5._register_investicii_-_2017_zmenac.3.pdf268.48 KBPrevziať
5._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._3339_2_a_c_3339_3_opatovne_prerokovanie_final_bez_osobnych_udajov.pdf270.09 KBPrevziať
5.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf2.84 MBPrevziať
5.2._vizualizacia.pdf75.54 KBPrevziať
6._msz_zamena_pozemkov_bez_osobnych_udajov.pdf279.63 KBPrevziať
6.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf2.44 MBPrevziať
6.2._vizualizacia.pdf320.84 KBPrevziať
7._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._dsgs_s.r.o.pdf245.39 KBPrevziať
7.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.73 MBPrevziať
7.2._vizualizacia.pdf184.42 KBPrevziať
8._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_zapadoslovenska_distribucna_a.s._florida_villa_park_s.r.o.pdf246.75 KBPrevziať
8.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.4 MBPrevziať
8.2._vizualizacia.pdf292.88 KBPrevziať
9._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._3222_4_a_par._c._3222_5.pdf261.04 KBPrevziať
9.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.23 MBPrevziať
9.2._vizualizacia.pdf152.51 KBPrevziať
10._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1779_25.pdf258.18 KBPrevziať
10.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf811.06 KBPrevziať
10.2._vizualizacia.pdf210.68 KBPrevziať
11._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_dac_arena_a.s._final.pdf248.7 KBPrevziať
11.1._podklady_final_bez_osobnych_udajov.pdf1.66 MBPrevziať
11.2._vizualizacia.pdf303.75 KBPrevziať
12._msz_navrh_zmluvy_o_spolupraci_medzi_mestom_ds_a_dsgs.pdf220.93 KBPrevziať
12.1._zmluva_o_vzajomnej_spolupraci_dsgs.pdf158.99 KBPrevziať
12.2._prilohy_k_zmluve_o_spolupraci_1.pdf177.66 KBPrevziať
13._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo.pdf209.35 KBPrevziať
13.1._dodatok_c._1_k_rozpoctovym_pravidlam_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf136.39 KBPrevziať
14._navrh_na_poverenie_gastro_ds-ketnyelvu.pdf239.62 KBPrevziať
15._msz_nuzn_vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_vzn_c.4_2008_o_vyhradeni_ploch_na_vylepovanie_plagatov.pdf244.41 KBPrevziať
15.1._vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._12_2009_o_urceni_miest_a_podm._vylepovania_plakatov.pdf142.17 KBPrevziať
15.2._vzn-_2017-_plakatok_elhelyezese_-_hu.pdf216.46 KBPrevziať
16._msz_vzn_uplne_znenie_-_oprava.pdf248.29 KBPrevziať
16.1._navrh_vzn_uplne_znenie_-_opravene.pdf186.66 KBPrevziať
16.2._vzn-_komplex_teruletrendezesi_terv-hu-javitott.pdf414.37 KBPrevziať
16.3._komplexny_urban._navrh.pdf2.11 MBPrevziať
16.4._upn_ds_zavazna_cast_uplne_znenie.pdf830.09 KBPrevziať
16.5._schema_vps.pdf762.12 KBPrevziať
16.6._regulacny_vykres.pdf4.44 MBPrevziať
17._msz_nuzn_vzn_c._2017_o_zriadeni_strediska_sluzieb_skole-2nyelvu.pdf284.51 KBPrevziať
17.1._vzn_c._2017_o_zriadeni_strediska_sluzieb_skole.pdf134.27 KBPrevziať
17.2._zriadovacia_listina_sss.pdf253.83 KBPrevziať
17.3._vzn-iskolai_szolgaltatokozpont-hu.pdf133.09 KBPrevziať
18._msz_navrh_o_vyske_poskytn._dotacie_2017_soc_jun.pdf319.05 KBPrevziať
19._msz_zad_2016_-_koniec.pdf244.49 KBPrevziať
19.1._navrh_vzn_-_zad_2016.pdf183.67 KBPrevziať
19.2._vzn-teruletrendezesi_terv-hu-javaslat_zad_2016.pdf332.9 KBPrevziať
19.3._komplexny_lokality1238.pdf173.25 KBPrevziať
19.4._komplexny_lokality45.pdf291.94 KBPrevziať
19.5._koplexny_lokality67.pdf194.02 KBPrevziať
19.6._zad_1_2016_zavazna_cast.pdf1.48 MBPrevziať
19.7._regulacny_lokality1238.pdf178.2 KBPrevziať
19.8._regulacny_lokality45.pdf265.5 KBPrevziať
19.9._regulacny_lokalita67.pdf199.13 KBPrevziať
19.10._stanoviska_k_navrhu_konecne_-_tabulka.pdf386.07 KBPrevziať
20._msz_zad_2017_-_zahajenie.pdf242.81 KBPrevziať
20.1._zad2017_graficka_priloha.pdf869.93 KBPrevziať
20.2._zad2017_prehlad_poziadaviek.pdf227.81 KBPrevziať
21._msz_2017_irop_zs_mad.pdf259.58 KBPrevziať
22._msz_2017_siea_ms.pdf272.36 KBPrevziať
23._msz_2017_irop_zs_slov.pdf252.51 KBPrevziať
24._msz_peticia_proti_vystavbe_parkoviska.pdf222.78 KBPrevziať
24.1._peticia_podklady.pdf243.38 KBPrevziať
25._msz_esterhazy.pdf384.12 KBPrevziať
26._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2017.pdf174.59 KBPrevziať
msz_odkupenie_pozemkov_za_1_euro._florida_villa_park_s.r.o.pdf243.33 KBPrevziať
podklady.pdf549.67 KBPrevziať
vizualizacia.pdf365.8 KBPrevziať
19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. máj 2017, čas: 13.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz19_bez_ou.pdf217.92 KBPrevziať
3._msz_kontr._pln._uzn.pdf221.74 KBPrevziať
3.1._final_kontrola_plnenia_uzn_msz_14_02_2017.pdf512.55 KBPrevziať
3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_21.03.2017.pdf348.08 KBPrevziať
4._msz_odsuhlasenie_fin._uct._za_rok_2016.pdf221.32 KBPrevziať
4.1._zaverecny_ucet_2016.pdf14.02 MBPrevziať
4.2._rozbor_za_rok_2016_-_zs_kodalya.pdf533.26 KBPrevziať
4.3._rozbor_za_rok_2016_-_cirkevna.pdf177.4 KBPrevziať
4.4._rozbor_za_rok_2016_-_cvc.pdf447.54 KBPrevziať
4.5._rozbor_za_rok_2016_-_gy._szaboa.pdf182.35 KBPrevziať
4.6._rozbor_za_rok_2016_-_zps.pdf399.53 KBPrevziať
4.7._rozbor_za_rok_2016_-_zs_smetanov.pdf593.09 KBPrevziať
4.8._rozbor_za_rok_2016_-_zs_vamberyho.pdf166.57 KBPrevziať
4.9._rozbor_za_rok_2016-_zs_jilemnickeho.pdf164.97 KBPrevziať
4.10._rozbor_za_rok_2016-_zus.pdf175.28 KBPrevziať
4.11._rozbor_za_rok_2016-msks.pdf16.31 MBPrevziať
5._msz_zmena_rozp_2.pdf221.42 KBPrevziať
5.1._dovodova_sprava_zmena_2.pdf392.96 KBPrevziať
5.2._prijem_zmena_2.pdf216.57 KBPrevziať
5.3._vydavky_zmena_2.pdf508.4 KBPrevziať
5.4._register_investicii_-_2017_zmenac.2.pdf254.92 KBPrevziať
6._msz_3_izb._byt.pdf410.5 KBPrevziať
6.1._podklady.pdf2.42 MBPrevziať
7._msz_odpredaj_nehnutelnosti_pod_nadjazdom_na_gabcikovkej_ceste_final.pdf282.81 KBPrevziať
7.1._podklady.pdf429.94 KBPrevziať
8._msz_predlzenie_naj._zmluvy.pdf246.22 KBPrevziať
8.1._podklady.pdf240.46 KBPrevziať
9._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1785_99_bez_osobnych_udajov.pdf267.52 KBPrevziať
9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.42 MBPrevziať
10._msz_odpredaj_pozemku_par._c._2669_51_bez_osobnych_udajov.pdf264.61 KBPrevziať
10.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.49 MBPrevziať
11._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._1446_4_a_1475_36.pdf267.3 KBPrevziať
11.1._podklady.pdf361.95 KBPrevziať
12._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_dac_arena_a.s._final.pdf258.04 KBPrevziať
12.1._podklady_final.pdf2.32 MBPrevziať
13._msz_odpredaj_par_c._3115_2_bez_osobnych_udajov.pdf265.06 KBPrevziať
13.1._podklady_bez_osobnych_udajoc.pdf1.06 MBPrevziať
14._msz_zmena_uznesenia_msz_c._388_2017_17.pdf257.23 KBPrevziať
14.1._podklady.pdf759.29 KBPrevziať
15._msz_udelenie_zburania_stavieb_futbaloveho_stadiona_dac_final.pdf246.34 KBPrevziať
15.1._podkaldy.pdf953.84 KBPrevziať
16._msz_nuzn_vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c.8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf262.3 KBPrevziať
16.1._vzn_c._2017_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf135.47 KBPrevziať
16.2._vzn-2017-ideiglenes_parkolas-hu.pdf132.95 KBPrevziať
17._msz_navrh_vzn-_o_poskytovani_socialnych_sluzieb_v_css_2017.pdf358.18 KBPrevziať
17.1._vzn_c._2017_o_poskytovani_soc._sluzieb_v_css.pdf181.28 KBPrevziať
17.2._vzn-2017-szocialis_kozpont-hu.pdf177.46 KBPrevziať
18._msz_pomenovanie_stvrte_2017_maj.pdf333.97 KBPrevziať
18.1._vzn-2017-varosnegyed_megnevezese_-_hu.pdf143.66 KBPrevziať
19._msz_vyhodn.prem_.ukaz_.zps_dov.pdf220.33 KBPrevziať
19.1._msz_zps_vyhodn.2016.pdf247.23 KBPrevziať
20._msz_nove_prem.ukaz_zps_dov.pdf222.03 KBPrevziať
20.1._msz_nove_prem.zps_2017.pdf148.38 KBPrevziať
21._msz_nove_prem.css_dov.pdf368.94 KBPrevziať
21.1._msz_prem.ukaz_.css_2017.pdf119.82 KBPrevziať
22._msz_vyhodn.kpss_dov.pdf146.06 KBPrevziať
22.1._vyhodn_kpss_-1.pdf163.29 KBPrevziať
22.2._priloha_-1.pdf736.32 KBPrevziať
23._msz_vyplatenie_odmeny_msks_za_2016_msz.pdf340.55 KBPrevziať
24._msz_nove_ukaz._riad._msks_na_2017_maj_msz.pdf272.93 KBPrevziať
25._msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_zmluvy_o_spolupraci_medzi_southerm_a_mds.pdf199.58 KBPrevziať
25.1._zmluva_o_spolupraci_southerm_mds.pdf163.46 KBPrevziať
26._msz_urcenie_volebnych_obvodov_2017.pdf536.37 KBPrevziať
27._msz_nuzn_zmena_rokovacieho_poriadku_msz.pdf244.26 KBPrevziať
28._msz_2017_19_multifinkcne_ihrisko.pdf266.09 KBPrevziať
29._msz_zmena_uznesenia.pdf271.59 KBPrevziať
30._msz_navrh_na_zrusenie.pdf352.45 KBPrevziať
31._msz_peticia_na_rekonstrukciu_priestorov_materskej_skoly.pdf218.67 KBPrevziať
32._msz_peticia_za_opravu_cesty_chodnika_a_kanalizacie.pdf218.36 KBPrevziať
17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 14. februára 2017, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz17_bez_ou.pdf216.42 KBPrevziať
3._msz_kontrola_plnenia_uzneseni_16._zasadnutia_msz.pdf373.8 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_6._decembra_2016.pdf392.59 KBPrevziať
4._msz-sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2016-febr2017.pdf454.62 KBPrevziať
5._msz_-_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_-_rok2016.pdf243.15 KBPrevziať
6._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ipolrok2017.pdf153.01 KBPrevziať
7._msz_odkupenie_miestnej_komunikacie_vo_pozemkoz_hortel_s.r.o._za_symb._1_euro_final.pdf288.74 KBPrevziať
7.1._podkladyvizualizacia_1.pdf4.77 MBPrevziať
7.2._podkladyvizualizacia_2.pdf4.85 MBPrevziať
8._msz_bezodplatny_prevod_stvaby_vo_kronfeld_tibor_final.pdf268.75 KBPrevziať
8.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf3.85 MBPrevziať
8.2._vizualizacia.pdf136.38 KBPrevziať
9._msz_vyhodnotenie_ovs_odpredaj_pa._c._489_4_a_c._489_5_final.pdf265.17 KBPrevziať
9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.4 MBPrevziať
9.2._vizualizacia.pdf453.11 KBPrevziať
10._msz_odpredaj_bytu_ovs.pdf398.8 KBPrevziať
10.1._podklady.pdf1.79 MBPrevziať
11._msz_odpredaj_garazoveho_boxu_c._302_bez_osobnych_udajov.pdf254.31 KBPrevziať
11.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf1.3 MBPrevziať
12._msz_2017-17.zas_._-_dotacia_upn.pdf144.53 KBPrevziať
13._msz_2017-17.zas_._-_dotacia_cyklotrasa.pdf146.01 KBPrevziať
14._msz_environmentalny_fond.pdf271.33 KBPrevziať
15._navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_spolupraci_pri_realizacii_rch.pdf229.67 KBPrevziať
15.1._zmluva_o_spolupraci_pri_realizacii_rch.pdf260.22 KBPrevziať
15.2._prezentacia1.pdf1.55 MBPrevziať
16._msz_navrh_na_schvalenie_vysledkov_pasportizacie_sj_a_volbu_zastupcov_mesta_ds_do_gastro_ds.pdf256.53 KBPrevziať
17._msz_zaradenie_do_siete-08.02.2017-navrh_dovodova_sprava.pdf371.44 KBPrevziať
18._msz-dotacie_navrhdovodova_sprava.pdf277.74 KBPrevziať
18.1._msz_dotacie_navrh_vzn_.pdf155.37 KBPrevziať
19._msz_skolske_obvody_navrhdovodova_sprava.pdf274.47 KBPrevziať
19.1._msz_skolske_obvody_navrh_vzn.pdf283.24 KBPrevziať
20._msz_verejne_ocenenie.pdf246.1 KBPrevziať
16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 6. decembra 2016, čas: 13.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz16_-_bez_os._udajov.pdf234.4 KBPrevziať
3._msz_kontrola_plnenia_uzneseni_14._a_15._zasadnutia_msz.pdf378.44 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_18.10.2016.pdf288.93 KBPrevziať
3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_27_09_2016.pdf447.46 KBPrevziať
4._msz_navrh_na_zmenu_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2016_c._62016.pdf228.58 KBPrevziať
4.1._dovodova_sprava1.pdf284.58 KBPrevziať
4.2._prijem_-_bezne_prijmy.pdf212.66 KBPrevziať
4.3._prijem_-_financne_operacie.pdf171.32 KBPrevziať
4.4._prijem_-_kapitalove_prijmy.pdf181.84 KBPrevziať
4.5._prijem.pdf224.54 KBPrevziať
4.6._register_investicii_-_2016_zmena_6.pdf251.01 KBPrevziať
4.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf185.51 KBPrevziať
4.8._vydaj.pdf301.36 KBPrevziať
5._investicny_uver.pdf310.12 KBPrevziať
5.2._dovodova_sprava.pdf129.74 KBPrevziať
5.3._indikativna_ponuka_mesto_dunajska_streda_2016.pdf425.11 KBPrevziať
5.4._stanovisko_hlavneho_kontrolora.pdf45.63 KBPrevziať
6._navrh_rozpoctu_mesta.pdf227.58 KBPrevziať
6.1._rozpocet_textova_cast_2017.pdf1020.99 KBPrevziať
6.2._navrh_rozpoctu_podla_ek_2017.pdf113.53 KBPrevziať
6.3._register_investicii_-_navrh_2017_4_msu.pdf234.82 KBPrevziať
6.4._navrh_na_rozpocet_r._2017-2019_msks.pdf384.27 KBPrevziať
6.5._navrh_na_rozpocet_2017_muds_perfects.pdf185.24 KBPrevziať
6.6._cvc-navrh_rozpoctu_2017.pdf254.88 KBPrevziať
6.7._jilemnicky_-navrh_rozpoctu_2017.pdf306.84 KBPrevziať
6.8._kodaly_-_navrh_rozpoctu_2017.pdf316.74 KBPrevziať
6.9._smetanov-navrh_rozpoctu_2017.pdf321.92 KBPrevziať
6.10._szabo-navrh_rozpoctu_2017.pdf322.76 KBPrevziať
6.11._vambery_-navrh_rozpoctu_2017.pdf331.17 KBPrevziať
6.12._zus-navrh_rozpoctu_2017.pdf201.32 KBPrevziať
6.13._navrh_rozpoctu_na_rok_2017_zps.pdf113.12 KBPrevziať
6.14._stanovisko_hk_rozpocet_2017.pdf115.43 KBPrevziať
7._msz_sprava_o_vysledkoch_kontrol_nov_2016.pdf187.65 KBPrevziať
8._msz_zmena_planu_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2016.pdf289.88 KBPrevziať
9._msz_material_na_rokovanie_zasadnutia_msz_bez_osobnych_udajov.pdf319.54 KBPrevziať
9.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf516.24 KBPrevziať
10._msz_vecosys_kft.pdf386.42 KBPrevziať
10.1._podklady.pdf2.06 MBPrevziať
4.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf185.51 KBPrevziať
11._msz_dunajska_streda_byt_c._76_-_bez_osobnych_udajov.pdf340.83 KBPrevziať
11.1._podklady_bez_osobnych_udajov.pdf211.19 KBPrevziať
12._msz_dunajska_streda.pdf289.3 KBPrevziať
12.1._podklady_004.pdf289.08 KBPrevziať
13._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._489_4_a_c._489_5_final.pdf269.23 KBPrevziať
13.1._podklady_final.pdf1.78 MBPrevziať
13.2._vizualizacia_final.pdf453.11 KBPrevziať
14._msz_odpredaj_par._c._3409_8_bez_osobnych_udajov_final.pdf263.74 KBPrevziať
14.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.75 MBPrevziať
14.2._vizualizacia_final.pdf313.51 KBPrevziať
15._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1426_12_bez_osobnych_udajov_final.pdf260.71 KBPrevziať
15.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf1.92 MBPrevziať
15.2._vizualizacia_final.pdf282.61 KBPrevziať
16._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._3339_2_a_c_3339_3_bez_osobnych_udajov_final.pdf266.38 KBPrevziať
16.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf2.37 MBPrevziať
16.2._vizualizacia_final.pdf177.91 KBPrevziať
17._msz_predaj_garazoveho_boxu_c._131_bez_osobnych_udajov_final.pdf254.06 KBPrevziať
17.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf838.75 KBPrevziať
17.2._vizualizacia_final.pdf88.65 KBPrevziať
18._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._136_10_52_53_54_final.pdf275.6 KBPrevziať
18.1._podklady_final.pdf6.14 MBPrevziať
18.2._vizualizacia_1_final.pdf294.42 KBPrevziať
18.3._vizualizacia_2_final.pdf807.79 KBPrevziať
19._msz_zriadenie_vecneho_bremena_v_prospech_mesta_ds_lardis_group_s.r.o._bez_osobnych_udajov_final.pdf252.98 KBPrevziať
19.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf796.94 KBPrevziať
19.2._vizualizacia_final.pdf262.22 KBPrevziať
4.8._vydaj.pdf301.36 KBPrevziať
20._msz_vys._vlast._k_pozemku_mesto_ds_sr_okresny_sud_ds_final.pdf276.24 KBPrevziať
20.1._podklady_final.pdf1.14 MBPrevziať
20.2._vizualizacia_final.pdf372.49 KBPrevziať
21._msz_vys._vlast._k_pozemku_mesto_ds_udvaros_tibor_bez_osobnych_udajov_final.pdf274.49 KBPrevziať
21.1._podklady_bez_osobnych_udajov_final.pdf2.83 MBPrevziať
21.2._vizualizacia_final.pdf1.69 MBPrevziať
22._msz_odpredaj_okruznej_krizovatky_ttsk_bez_pozemkov_final.pdf275.61 KBPrevziať
22.1._podklady_final.pdf1.41 MBPrevziať
22.2._vizualizacia_final.pdf4.57 MBPrevziať
23._msz_odkupenie_stvaby_oplotenia_kracanska_cesta_final.pdf245.79 KBPrevziať
23.1._podklady_final.pdf853.35 KBPrevziať
23.2._vizualizacia_final.pdf70.32 KBPrevziať
24._msz_navrh_na_upravu_najomneho_za_najom_parkovacich_miest_a_parkovacich_automatov.pdf216.29 KBPrevziať
25._msz_navrh_na_zmenu_uznesenia_msz_c._327_2016_14_interreg.pdf233.52 KBPrevziať
26._msznavrh_na_odpisanie_premlcanych_pohladavok_mesta_dunajska_streda.pdf384.22 KBPrevziať
26.1._dovodova_sprava.pdf194 KBPrevziať
26.2._faktury.pdf391.48 KBPrevziať
27._msz_ustna_informacia_primatora_o_stave_produkcie_komunalneho_odpadu_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_pdf.pdf306.37 KBPrevziať
28._msz_nuzn_ktorym_sa_meni_vzn_c._12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady.pdf383.08 KBPrevziať
28.1_vzn_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c.12_2014_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_dso.pdf175.82 KBPrevziať
29._msz_nuzn_vzn_c_2016_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._4_2016_o_nakladani_s_odpadom.pdf230.01 KBPrevziať
29.1_vzn_c._2016_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._6_2016_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_drobnymi_stavebnymi_odpadmi_na_uzemi_mesta_dunajska_streda.pdf235 KBPrevziať
30._msz_nuzn_vzn_zmena_c-2016_dzn_za_psa_pa_vhp.pdf384.86 KBPrevziať
31._msz_nuzn_vzn_o_docasnom_parkovani.pdf231.43 KBPrevziať
31.1_vzn_c._2016_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c.8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf154 KBPrevziať
32._msz_nuzn_vzn_c_2016_o_schvaleni_dodatku_c._2_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf306.57 KBPrevziať
32.1_vzn_c._2016_kt_sa_meni_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf206.94 KBPrevziať
33._msz_nuzn_vzn_zmena_vzn_c.23_2012_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf342.42 KBPrevziať
33.1_vzn_c._2016_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._23_2012_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf184.6 KBPrevziať
34._msz_vzn-dotacie_2017-msz_29_11.pdf341.32 KBPrevziať
35._msz_noclah.pdf444.08 KBPrevziať
35.1._msz_pdf_ziadost_o_poskytnutie_ubytovania_v_noclaharni.pdf101.79 KBPrevziať
35.2._pdf_msz_vzn_noclah.pdf248.04 KBPrevziať
36._msz_vznver._ocenenie_2016_msz_29.11.pdf382.06 KBPrevziať
37._pomen.ullic_2016_msz_nov.pdf331.4 KBPrevziať
37.1._inform._kopia_z_mapy.pdf135.25 KBPrevziať
38._msz_2016-16.zasadnutie_-_vzn.pdf150.19 KBPrevziať
38.1._navrh_vzn_uplne_znenie.pdf112.5 KBPrevziať
38.2._vzn-_komplex_teruletrendezesi_terv-hu-javaslat.pdf275.29 KBPrevziať
38.3._upn_2_dunajska_streda_suhrnne_znenie.pdf2.1 MBPrevziať
38.4._upn_ds_zavazna_cast_uplne_znenie.pdf830.05 KBPrevziať
38.5._schema_verejnopr.stavieb.pdf58.12 KBPrevziať
38.6._upn_7_dunajska_streda_suhrnne_znenie.pdf4.15 MBPrevziať
39._msz_2016-16.zasadnutie_-_zad_2016.pdf145.24 KBPrevziať
39.1._prehlad_lokalit_zad_2016.pdf751.41 KBPrevziať
40._msz_operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2016-2017_pdf.pdf308.05 KBPrevziať
40.1._operacny_plan_zimnej_udrzby_miestnych_komunikacii_na_uzemi_mesta_dunajska_streda_na_roky_2016-2017.pdf678.6 KBPrevziať
40.2._priloha_c.1.pdf37.95 KBPrevziať
40.3._priloha_c.2.pdf3.43 MBPrevziať
41._msz_sprava_o_obnove_a_prevadzkovo-energetickej_optimalizacie_systemu_verejneho_osvetlenia_mesta_dunajska_streda_pdf.pdf306.88 KBPrevziať
41.1._sprava_o_obnove_a_prevadzkovo-energetickej_optimalizacie_systemu_verejneho_osvetlenia_mesta_dunajska_streda.pdf382.15 KBPrevziať
42._peticia-msz_-_peticia_za_zrusenie_alebo_premiestnenie_kont._stojiska.pdf220.81 KBPrevziať
42.1._jilemnickeho_201_-_situacny_nacrt.pdf96.83 KBPrevziať
43._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_prvy_polrok_2017.pdf220.73 KBPrevziať

Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of Clone of .

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 27. septembra 2016, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz14.pdf298.29 KBPrevziať
3._navrh_kontrola_plnenia_uzneseni.pdf216.95 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_28_6_2016_002.pdf443.06 KBPrevziať
4._msz_info_o_plneni_rozp.pdf303.96 KBPrevziať
4.1._cerpanie_2016.06.30.pdf960.67 KBPrevziať
4.2._podprogram_30.06.2016.pdf276.81 KBPrevziať
4.3._programy_30.06.2016.pdf26.98 KBPrevziať
4.4._prijmy.pdf381.48 KBPrevziať
4.5._stanovisko_hk_k_stavu_a_vyvoji_dlhu_mesta_-_i.polrok_2016.pdf146.75 KBPrevziať
5._kuz_msz_2016_14.pdf304.43 KBPrevziať
5.1._kons_vyrocna_sprava_mu_ds_2015_jav.pdf1.35 MBPrevziať
5.2._konsolidovana_uctovna_zavierka_2015.pdf138.45 KBPrevziať
5.3._konsolidovana_uctovna_zavierka_suvaha.pdf75.89 KBPrevziať
5.4._konsolidovana_uctovna_zavierka_vzas.pdf72.48 KBPrevziať
5.5._kuz_mu_ds_2015.pdf294.27 KBPrevziať
5.6._poznamky_kuz_mu_ds_2015.pdf922.31 KBPrevziať
5.7._sprava_auditora.pdf126.85 KBPrevziať
6._msz-sprava_o_vysledkoch_kontrol_aug-sept_2016.pdf222.89 KBPrevziať
6.1._sprava_o_vysledkoch_kontrol_aug-sept_2016.pdf267.81 KBPrevziať
7._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2016.pdf384.99 KBPrevziať
7.1._plan_kontrolnej_cinnosti_-_ii_polrok2016.pdf207.99 KBPrevziať
8._msz_2016-14.zasadnutie_-_zad_2-2015.pdf144.24 KBPrevziať
8.1._stanoviska_k_navrhu.pdf341.25 KBPrevziať
8.2._160914_zad_2_2015_zavazna_cast_092016_final_upr_exp.pdf3.37 MBPrevziať
8.3._160914_zad_2_2015_smerna_cast_092016_final_upr_exp.pdf3.29 MBPrevziať
8.4._zad_2_2015_komplexny.pdf1.57 MBPrevziať
8.5._zad_2_2015_regulacny.pdf1.39 MBPrevziať
8.6._zad_2_2015_doprava.pdf1.73 MBPrevziať
8.7._zad_2_2015_zabery.pdf1.84 MBPrevziať
8.8._navrh_vzn_2-2015_bez_vyvesenia.pdf108.96 KBPrevziať
8.9._vzn-teruletrendezesi_terv-hu-javaslat_2-2015.pdf185.97 KBPrevziať
9._msz_navrh_na_schvalenie_uzavretia_akcionarskej_dohody.pdf236.91 KBPrevziať
9.1._akcionarska_dohoda.pdf763 KBPrevziať
10._msz_material_na_rokovanie_-_hromadne_garaze.pdf288.61 KBPrevziať
11._msz_material_na_rokovanie.pdf399.98 KBPrevziať
12._msz_odpredaj_par._c._2858_7_bez_osobnych_udajov.pdf263.13 KBPrevziať
13._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1305_4_bez_osobnych_udajov.pdf261.28 KBPrevziať
13.1._podklady_final.pdf2.46 MBPrevziať
13.2._vizualizacia_final.pdf569.42 KBPrevziať
14._msz_odpredaj_pozemku_par._c._2588_45_47_48_final.pdf269.83 KBPrevziať
14.1._podklady_final.pdf7.62 MBPrevziať
14.2._vizualizacia_final.pdf320.63 KBPrevziať
15._msz_odpredaj_pozemku_par._c._1936_399_bez_osobnych_udajov.pdf264.64 KBPrevziať
15.1._podklady_final.pdf4.37 MBPrevziať
15.2._vizualizacia_final.pdf384.63 KBPrevziať
16._msz_zamer_odpredaja_stavby_sup._c._2134_a_pozemkov_formou_ovs_bez_osobnych_udajov.pdf299.08 KBPrevziať
16.1._ovs_vyhlasenie_sk_hu_102016.pdf275.1 KBPrevziať
16.2._podklady_final.pdf2.46 MBPrevziať
16.3._vizualizacia_final.pdf186.32 KBPrevziať
17._msz_zriadenie_vb_spp_mudr._lesnicky_peter_bez_osobnych_udajov.pdf253.53 KBPrevziať
17.1._podklady_final.pdf3.23 MBPrevziať
17.2._vizualizacia_final.pdf504.99 KBPrevziať
18._msz_2016-14.zasadnutie_-_12_t_vozidla.pdf143.41 KBPrevziať
18.1._vylucenie_12_t_vozidiel.pdf1.82 MBPrevziať
19._msz_navrh_na_schvalenie_vymazu_dpmsnv_zor.pdf264.04 KBPrevziať
19.1._prilohy_k_navrhu_na_vymaz_dp_msnv_z_or.pdf167.88 KBPrevziať
20._msz_navrh_na_schvalenie_vstupu_mesta_dunajska_streda_do_oz_msk.pdf253.64 KBPrevziať
20.1._msk_dunajska_streda_potvrdenie_o_ico_vypis_z_registra.pdf472.06 KBPrevziať
20.2._stanovy_msk_dunajska_streda.pdf2.78 MBPrevziať
21._msz_css_pravna_ubj._-_bez_osob._udajov.pdf347.75 KBPrevziať
21.1._zriadovacia_listina_css.pdf155.3 KBPrevziať
22._msz_navrh_na_schvalenie_vstupu_mesta_dunajska_streda_do_klaster_cestovneho_ruchu.pdf257.56 KBPrevziať
22.1._stanovy-klaster-cr.pdf309.36 KBPrevziať
23._msz_navrh_na_schvalenie_pravidiel_usporiadania_kulturnych_podujati.pdf244.36 KBPrevziať
23.1._pravidla_-_podmienky_usporiadania_verejnych_kulturnych_podjati.pdf148.39 KBPrevziať
24._msz_-_navrh_na_zmenu_uznesenia_msz.pdf279.22 KBPrevziať
24.1._uzn.c._285.pdf249.88 KBPrevziať
25._msz_skolska_rada.pdf220.55 KBPrevziať
25.1._material_na_mz_skolska_rada.pdf128.65 KBPrevziať
26._msz_navrh_vzn_na_mz_skolske_obvody.pdf266.01 KBPrevziať
26.1._vzn_o_urceni_sk._obvodov.pdf445.34 KBPrevziať
27._msz_navrh_vzn_rezijne.pdf310.74 KBPrevziať
27.1._navrh_vzn_ciast._uhrada_nakladov.pdf380.51 KBPrevziať
28._msz_nuzn_vzn_zmena_vzn_c.23_2012_o_dani_za_osobitne_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf337.64 KBPrevziať
28.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.23_2012o_uzivani_verejneho_priestranstva.pdf154.39 KBPrevziať
29._msz_pomen.ulic_2016_msz_sept.pdf262.65 KBPrevziať
29.1._navrh_vzn_o_pomenovanie_ulice.pdf124.57 KBPrevziať
30._msz_environmentalny_fond_a3.pdf215.47 KBPrevziať
31._msz_navrh_na_schvalenie_predlozenia_ziadosti_o_financny_prispevok_v_ramci_programu_spoluprace_v-a_sr_-madarsko.pdf342.63 KBPrevziať
31.1._podklady_vyzva.pdf315.62 KBPrevziať
31.2._podklady_lv.pdf138.15 KBPrevziať
31.3._podklady_kopia_pm.pdf103.9 KBPrevziať
32._msz_navrh_na_zrus._uzn._c._243.pdf165.82 KBPrevziať
12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 28. júna 2016, čas: 14,00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz12.pdf224.58 KBPrevziať
3._msz_navrh_uznesenia_msz_12.pdf227.67 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_19_4_2016.pdf412.02 KBPrevziať
4._msz_2016_12_zmena_rozp_3.pdf228.65 KBPrevziať
4.1._dovodova_sprava.pdf289.81 KBPrevziať
4.2._prijmy-bezne_fin._kapitalove.pdf219.47 KBPrevziať
4.3._prijmy-bezne.pdf206.56 KBPrevziať
4.4._prijmy-financne.pdf121.26 KBPrevziať
4.5._prijmy-kapitalove.pdf131 KBPrevziať
4.6._register_investicii.pdf247.89 KBPrevziať
4.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta.pdf184.56 KBPrevziať
4.8._vydaj_-_podprogramy.pdf154.04 KBPrevziať
4.9._vydaj_-_programy.pdf9.39 KBPrevziať
4.10._vydaj_-_projekty.pdf424.42 KBPrevziať
5._msz_navrh_na_shvalenie_rozpoctovych_pravidiel_mesta_ds.pdf183.08 KBPrevziať
5.1._rozpoctove_pravidla_mesta_dunajska_streda.pdf307.91 KBPrevziať
5.2._priloha_rozpoctove_pravidla_mesta_ds_2015.pdf324.21 KBPrevziať
6._msz_navrh_na_shvalenie_rozpoctovych_pravidiel_pre_ropo.pdf185.42 KBPrevziať
6.1._rozpoctove_pravidla_pre_ropo_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf227.98 KBPrevziať
7._msz_navrh_na_shvalenie_pravidiel_prilezitostneho_spolocneho_verejneho_obstaravania.pdf185.63 KBPrevziať
7.1._pravidla_prilezitostneho_spolocneho_verejneho_obstaravania.pdf209.35 KBPrevziať
8._msz_navrh_na_shvalenie_dodatku_c.1_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte_vo_vlastnictve_mesta.pdf185.06 KBPrevziať
8.1._dodatok_c._1_k_zasadam_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte_vo_vlastnictve_mesta_dunajska_strea.pdf198.62 KBPrevziať
9._msz_zvysenie_zi_spolocnosti_thermalpark_ds_final.pdf298.49 KBPrevziať
9.1._podklady_final.pdf895.22 KBPrevziať
9.2._vizualizacia_final.pdf531.88 KBPrevziať
10._msz_odkupenie_pzemku_od_thermalpark_ds_a.s._final.pdf255.14 KBPrevziať
10.1._podklady_final.pdf775.89 KBPrevziať
10.2._vizualizacia_final.pdf300.64 KBPrevziať
11._msz_odpredaj_pozemkov_par._c._1620_59_a_1620_61.pdf269.72 KBPrevziať
11.1._podklady_final.pdf1.06 MBPrevziať
11.2._vizualuzacia_final.pdf657.3 KBPrevziať
12._msz_odpredaj_par._c._3409_8_.pdf264.78 KBPrevziať
12.1._podklady_final.pdf890.02 KBPrevziať
12.2._vizualizacia_final.pdf863.93 KBPrevziať
13._msz_odpredaj_par._c._136_51.pdf261.8 KBPrevziať
13.1._podklady_final.pdf327.19 KBPrevziať
13.2._vizualizacia_final.pdf122.06 KBPrevziať
14._msz_navrh_na_schvalenie_odplatnej_zameny_pozemku_v_spoluvl.a._keufela_a_a._beregszaszih.pdf292.59 KBPrevziať
14.1._podklady.pdf600.33 KBPrevziať
15._msz_odpredaj_par._c._3462_613_final.pdf290.09 KBPrevziať
15.1._podklady_final.pdf1.48 MBPrevziať
15.2._vizualizacia_final.pdf180.62 KBPrevziať
16._msz_navrh_na_odpredaj_bytu_c._31_nachadzajuceho_sa_v_obytnom_dome_sup._c._2226_vedeneho_na_lv_c._4467_okresnym_uradom_dunajska_streda_-_katastralny_odbor.pdf313.03 KBPrevziať
16.1._podklady.pdf1.07 MBPrevziať
17._msz_navrh_na_vyhodnotenie_cenovej_ponuky_prevadzkovania_skolskeho_bufetu.pdf425.21 KBPrevziať
17.1._podklady.pdf451.47 KBPrevziať
18._msz_navrh_na_schvalenie_zmluvy_medzi_mestom_ds_a_spolocnostou_envi-pak.pdf274.99 KBPrevziať
18.1._navrh_zmluvy_medzi_mestomds_a_envi-pak_a.s.pdf148.86 KBPrevziať
19._msz_zrusenie_uznesenia_msz_c._206_2016_10_final.pdf261.19 KBPrevziať
19.1._podklady_final.pdf142.2 KBPrevziať
20._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_business_and_it_consulting_s_r_o.pdf254.55 KBPrevziať
20.1._podkaldy.pdf2.19 MBPrevziať
20.2._vizualizacia.pdf1.38 MBPrevziať
21._msz_navrh_uzn._vzn_2016_zo_dna_28._juna_2016_ktorym_sa_meni_vzn_c._6_2010_o_zmluvnych_prevodoch_vlastnictva_majetku_mesta_ds.pdf341.32 KBPrevziať
21.1._vzn_c._2016_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c.6_2010_o_zmluvnych_prevodoch_vlastnictva_majetku_mesta_ds.pdf223.27 KBPrevziať
22._msz_navrh_uzn._vzn_2016_o_pouzivani_symbolov_mesta_pravnickymi_osobami_a_fyziskymi_osobami.pdf340.79 KBPrevziať
22.1._vzn_o_pouzivani_symbolov_mesta_pravnickymi_osobami_a_fyzickymi_osobami.pdf257.33 KBPrevziať
23._msz_navrh_volba_prisediacich_od_2016-2019.pdf142.97 KBPrevziať
24._msz_navrh_na_predlozenie_ziadosti_environmentalneho_fondu_s_nazvom_sanacia_miest_nezakonne_umiestnenym_odpadom_v_katastralnom_uzemi_dunajska_streda_a_male_blahovo.pdf270.84 KBPrevziať
25._msr_navrh_na_schvalenie_zameru_zriadenia_materskych_skol_s_pravnou_subjektivitou_s_elokovanymi_pracoviskami_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_dunajska_streda.pdf597.71 KBPrevziať
26._msz_navrh_na_schvalenie_zameru_centra_soc.star_._rozpoctovej_organizacie_s_pravnou_subjektivitou_v_zriadovatelslej_posobnosti_mesta_ds.pdf331.32 KBPrevziať
27._msz_navrh_na_schvalenie_zmeny_zasad_vydavania_a_pouzivania_vernostnej_karty.pdf256.61 KBPrevziať
28._msz_zabezpecenie_socialnych_sluzieb_krizovej_intervencie_v_budove_ktora_sa_vyuziva_ako_noclaharen.pdf449.82 KBPrevziať
29._msz_navrh_na_udelenie_verejnych_oceneni_mesta_dunajska_streda_jednotlivcom_a_kolektivom_za_mimoriadny_prinos_v_rozvoji_mesta_dunajska_streda.pdf408.67 KBPrevziať
30._msz_harmonogram_zasadnuti_msz_na_ii.polrok_2016.pdf228.84 KBPrevziať
11. zasadnutie Mestského zastupuiteľstva Dunajská Streda, dátum: 19. apríla 2016, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz11.pdf228.51 KBPrevziať
3._msz_navrh_uznesenia_msz_11.pdf228.36 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_16_2_2016.pdf596.93 KBPrevziať
4._msz_odsuhlasenie_financneho_uctovnictva_za_rok_2015.pdf229.66 KBPrevziať
4.1._stanovisko_k_zu_2015.pdf272.3 KBPrevziať
4.2._zaverecny_ucet_2015.pdf10.6 MBPrevziať
4.3._individualna_uctovna_zavierka14_zariadenie_pre_seniorov.pdf98.47 KBPrevziať
4.4._individualna_uctovna_zavierka15_mks.pdf98.08 KBPrevziať
4.5._individualna_uctovna_zavierka16_jilemnickeho.pdf97.98 KBPrevziať
4.6._individualna_uctovna_zavierka17_kodaly.pdf97.95 KBPrevziať
4.7._individualna_uctovna_zavierka19_szabo_gyula.pdf97.83 KBPrevziať
4.8._individualna_uctovna_zavierka_centrum_volneho_casu.pdf97.66 KBPrevziať
4.9._individualna_uctovna_zavierka_smet.haj_.pdf98.13 KBPrevziať
4.10._individualna_uctovna_zavierka_vambery.pdf97.97 KBPrevziať
4.11._individualna_uctovna_zavierka_zuska.pdf97.48 KBPrevziať
5._msz_zmena_rozpoctu_c._2_2016.pdf222.52 KBPrevziať
5.1._dovodova_sprava.pdf359.57 KBPrevziať
5.2._prijmy-bezne_financne_kapitalove.pdf214.66 KBPrevziať
5.3._prijmy-bezne.pdf203.92 KBPrevziať
5.4._prijmy-financne.pdf120.79 KBPrevziať
5.5._prijmy-kapitalove.pdf129.1 KBPrevziať
5.6._register_investicii_-_2016_zmena_2_final.pdf218.42 KBPrevziať
5.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.58 KBPrevziať
5.8._tabulka_zmena_rozpoctu_2016.pdf193.18 KBPrevziať
5.9._vydaj-_podprogramy.pdf154.04 KBPrevziať
5.10._vydaj-_programy.pdf9.39 KBPrevziať
5.11._vydaj-_projekty.pdf416.16 KBPrevziať
6._msz_navrh_na_urcenie_platu_primatora_1.pdf255.24 KBPrevziať
6.1.podklad.pdf24.98 KBPrevziať
7._msz_navrh_o_vyske_poskytnutej_dotacie_z_rozpoctu_mesta_v_zmysle_vzn_ds_c.1_2015_o_podmienkach_poskytovania_dotacii_z_rozpoctu_mesta_po_a_fo_podnikatelom_posobiacim_na_uzemi_ds.pdf721.94 KBPrevziať
8._msz_sprava_o_cinnosti_msp_v_ds_za_rok_2015.pdf226.46 KBPrevziať
8.1._sprava_o_cinnosti_msp_v_ds.pdf535.42 KBPrevziať
9._msz_navrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_akcionarskej_zmluve.pdf284.56 KBPrevziať
9.1._priloha_1_dodatok_c_1_k_akcionarskej_zmluve.pdf112.17 KBPrevziať
10._.msznavrh_na_schvalenie_dodatku_c.1_k_dohode_o_spolupraci_a_financovani.pdf246.79 KBPrevziať
10.1._dodatok_c._1_k_dohode_o_spolupraci_a_financovani_f.klubu_.pdf182.75 KBPrevziať
11._msz_navrh_na_odpredaj_bytu_c._60_bez_osobnych_udajov.pdf315.28 KBPrevziať
11.1._podklady.pdf397.8 KBPrevziať
11.2._uznesenie_c._8_100_2011.pdf43.22 KBPrevziať
12._msz_zriadenie_vb_odpredaj_par._c._2298_115_potraviny_baranyai.pdf264.83 KBPrevziať
12.1._podklady.pdf982.07 KBPrevziať
12.2._vizualizacia.pdf200.54 KBPrevziať
13._msz_odpredaj_par_c_1785_98_bez_osobnych_udajov.pdf270.3 KBPrevziať
13.1._podklady_final.pdf1.21 MBPrevziať
13.2._vizualizacia_final.pdf238.05 KBPrevziať
14._msz_odpredaj_par._c._2255_2_bez_osobnych_udajov.pdf266.96 KBPrevziať
14.1._podklady_final.pdf1023.52 KBPrevziať
14.2._vizualizacia.pdf172.24 KBPrevziať
15._msz_zamer_predaja_pozemkov_a_spevnenej_plochy_gp_omega.pdf300.43 KBPrevziať
15.1._poklady_final.pdf1.06 MBPrevziať
15.2._studia_stavebno_technicke_riesenie.pdf654.71 KBPrevziať
15.3._vizualizacia.pdf211.17 KBPrevziať
16._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebtoveho_priestoru_zakl.skoly_smetanov_haj_za_ucelom_prevadzkovania_skolskeho_bufetu.pdf543.97 KBPrevziať
16.1._podklady.pdf79 KBPrevziať
17._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestrorov_zakl.skoly_z.kodalya_za_ucelom_psokytovania_vzdelavania_ziakom_so_specialnymi_vychovno-vzdelavacimi_potrebami.pdf230.09 KBPrevziať
17.1._lv_3251.pdf230.75 KBPrevziať
17.2._lv_5749.pdf98.83 KBPrevziať
17.3._podklady.pdf218.15 KBPrevziať
18._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_prenajme_nebytovych_priestorov_medz_zakl.sklou_smetanov_haj_a_sukromnym_gymnaziom.pdf359.12 KBPrevziať
18.1._podklady.pdf217.61 KBPrevziať
19._msz_zriadenie_vb_zriadenie_vb_mgds_a.s.pdf257.53 KBPrevziať
19.1._podklady.pdf2.72 MBPrevziať
19.2._vizualizacia_1.pdf194.47 KBPrevziať
19.3._vizualizacia_2.pdf230.99 KBPrevziať
20._msz_udelenie_suhlasu_na_podanie_ziadosti_spf_prepojovacia_komunikacia.pdf267.98 KBPrevziať
20.1._podklady.pdf372.5 KBPrevziať
20.2._vizualizacia_1.pdf99.02 KBPrevziať
20.3._vizualizacia_2.pdf109.15 KBPrevziať
21._msz_udelenie_suhlasu_na_podanie_ziadosti_spf_ms_oktobrova.pdf257.11 KBPrevziať
21.1._podklady.pdf270.81 KBPrevziať
21.2._vizualizacia.pdf188.26 KBPrevziať
22._msz_navrh_na_vyhodnotenie_cenovej_ponuky_skolsky_bufet.pdf499.74 KBPrevziať
22.1._podklady.pdf403.87 KBPrevziať
22.2._zapisnica.pdf74.95 KBPrevziať
23._nuzn_msz_vzn_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._2012odanizauzivanieverejneho_priestranstva.pdf243.67 KBPrevziať
23.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.23_2012o_uzivani_verejneho_priestranstva.pdf167.1 KBPrevziať
24._msz_nuzn_vzn_kt_sa_schvaluje_dodatok_c.1_k_prevadzkovemu_poriadku_pohrebisk.pdf381.97 KBPrevziať
24.1._vznc_2015_kt_sa_schvaluje_prevadzkovy_poriadok_pohrebiska.pdf249.51 KBPrevziať
25._msz_navrh_vzn_mesta_ds_c._._2016_o_urceni_nazvu_ulice_na_uzemi_mesta_ds.pdf272.43 KBPrevziať
25.1._podklady.pdf70.89 KBPrevziať
26._nuzn_msz_vzn_c._2016_o_nakladani_s_komunalnym_odpadom_a_drobnym_stavebnym_odpadom.pdf413.87 KBPrevziať
26.1._navrh_vzn_c._2016_o_nakladani_s_odpadom.pdf474.51 KBPrevziať
27._msz_navrh_na_zverenie_niektorych_uloh_municipal.pdf200.17 KBPrevziať
28._msz_navrh_na_uzavretie_partnerskej_zmluvy_jindrichuv_hradec.pdf217.07 KBPrevziať
28.1._partnerska_smlouva_ds_-_jav.pdf135.76 KBPrevziať
28.2._partnerska_zmluva_jh_ds_-_jav.pdf139.31 KBPrevziať
28.3._partnerska_zmluva_jh_ds_-_jav_2_hu.pdf134.26 KBPrevziať
29._msz_navrh_na_vyhlasenie_roka_2016_za_pamatny_rok_benedeka_csaplara_pri_prilezitosti_jeho_110._vyrocia_umrtia.pdf340.95 KBPrevziať
30._msz_navrh_dodatku_c.3_k_zriadovacej_listine_msks.pdf279.44 KBPrevziať
31._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_vyhlasovania_ocenenia_sportovec_roka_mesta_ds.pdf390.28 KBPrevziať
32._msz_navrh_na_schvalenie_refundacie_cestovneho_resp.casti_cestovneho_obyvatelom_s_trvalym_bydliskom_mestskej_casti_mliecany.pdf240.91 KBPrevziať
33._msz_peticia_obyvatelov.pdf231.25 KBPrevziať
33.1._podklady.pdf1.09 MBPrevziať
10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 16. februára 2016, čas: 14,00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz10.pdf311.08 KBPrevziať
3._msz_navrh_uznesenia_msz_10.pdf230.7 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_24_11_2015.pdf416.69 KBPrevziať
4._msz_navrh_dodatku_c.1_k_zmluve_a_dohode.pdf272.65 KBPrevziať
4.1._priloha_1_dodatok_c_1_k_dohode_o_spolu_praci_a_financovani_klubu.pdf178.51 KBPrevziať
4.2._priloha_2_dodatok_c_1_k_akcionarskej_zmluve.pdf113.46 KBPrevziať
5._msz_navrh_na_schvalenie_zmluvy.pdf263.61 KBPrevziať
5.1._zmluva_o_podmienkach_financovania_vystavby_futbaloveho_stadiona_final003.pdf96.65 KBPrevziať
6._msz_navrh_na_prijatie_investicneho_uveru_na_vystavbu_futbaloveho_stadiona_dac_arena_v_ds.pdf231.23 KBPrevziať
6.1._tabulka_a_uznesenie.pdf375.25 KBPrevziať
6.2._dovodova_sprava-vyhod.ponuk_.pdf178.88 KBPrevziať
6.3._individualna_ponuka_pre_financovanie_mesta_ds.pdf127.98 KBPrevziať
6.4._dovodova_sprava-zmena_rozp.pdf255.7 KBPrevziať
6.5._prijmy-bez_fin_kapitalove.pdf206.51 KBPrevziať
6.6._prijmy-bezne.pdf189.73 KBPrevziať
6.7._prijmy-financne.pdf128.07 KBPrevziať
6.8._prijmy-kapitalove.pdf125.59 KBPrevziať
6.9._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.8 KBPrevziať
6.10._vydaj-podprogram.pdf154.04 KBPrevziať
6.11._vydaj-program.pdf9.39 KBPrevziať
6.12._vydaj-projekty.pdf402.9 KBPrevziať
6.13._register_investicii_-_2016_zmena_1.pdf204.77 KBPrevziať
6.14._stanovisko_hk_k_navrhu_na_prijateie_uveru_16_mil.-_rok_2016.pdf148.46 KBPrevziať
7._msz_udelenie_zburania_stavieb_futbaloveho_stadiona_dac_ii.etapa_final.pdf246.49 KBPrevziať
7.1._podklady.pdf633.23 KBPrevziať
7.2._vizualizacia.pdf130.24 KBPrevziať
8._msz-sprava_o_vysledkoch_kontrol_dec2015-jan2016.pdf595.84 KBPrevziať
9._msz_-_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_-_rok2015.pdf327.88 KBPrevziať
10._msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_-_ipolrok2016.pdf317.72 KBPrevziať
11._msz_nuzn_na_urcenie_odmeny_hl.kontrolorovi.pdf220.71 KBPrevziať
12._msz_navrh_na_upravu_najomneho_za_najom_parkovacich_miest_a_parkovacich_automatov.pdf216.58 KBPrevziať
12.1._prilohy_k_navrhu_na_upravu_najomneho.pdf263.92 KBPrevziať
13._msz_odpredaja_stavby_sup._c._2134_a_pozemkov_final.pdf283.5 KBPrevziať
13.1._podklady_final.pdf1.58 MBPrevziať
13.2._vizualizacia_final.pdf153.79 KBPrevziať
14._msz_odpredaj_par._c._2475_212.pdf268.85 KBPrevziať
14.1._podklady.pdf1.15 MBPrevziať
14.2._vizualizacia.pdf209.62 KBPrevziať
15._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_meszaros_stefan.pdf305.48 KBPrevziať
15.1._podklady_final.pdf3.14 MBPrevziať
16._msz_zriadenie_vb_zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a.s._final.pdf281.21 KBPrevziať
16.1._podklady.pdf1.82 MBPrevziať
16.2._vizualizacia.pdf216.76 KBPrevziať
17._msz_zriadenie_vb_spp_klember_a_spol_s.r.o.pdf256.9 KBPrevziať
17.1._podklady.pdf1.87 MBPrevziať
17.2._vizualizacia.pdf234.91 KBPrevziať
18._msz_navrh_na_uzvaretie_zmluvy_o_najme_pozemku_slovak_telekom.pdf409.15 KBPrevziať
18.1._podklady.pdf1.39 MBPrevziať
19._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_mudr.andrej_balazs.pdf359.1 KBPrevziať
19.1._podklady.pdf267.68 KBPrevziať
20._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_cvc.pdf307.25 KBPrevziať
20.1._podklady.pdf326.08 KBPrevziať
21._msz_navrh_na_uzavretie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_lilium_aurum.pdf280.2 KBPrevziať
21.1._podklady.pdf239.66 KBPrevziať
22._msz_navrh_prenajmu_nebytoveho_priestoru_vo_vlastnictve_mesta_ds_skolsky_bufet.pdf489.73 KBPrevziať
22.1._podklady.pdf62.39 KBPrevziať
23._msz_navrh_na_schvalenie_zavazku_mesta_ds_o_dlzke_trvania_procesu_obstaravania_a_schvalovania_uzemnoplanovacej_dokumentacie_zmeny_a_doplnky_c.2_2015_uzemneho_planu_ds.pdf242.56 KBPrevziať
24._msz_mavrh_na_zrusenie_uznesenia_msz_ds_c._117_2015_6_zo_dna_23.juna_2015.pdf258.39 KBPrevziať
25._msz_navrh_na_zrusenie_uznesenia_msz_ds_c._119_2015_6_zo_dna_23.juna_2015.pdf256.47 KBPrevziať
26._msz_navrh_vzn_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky_v_zakladnych_skolach_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf308.23 KBPrevziať
26.1._vzn_o_urceni_miesta_a_casu_zapisu_dietata_na_plnenie_povinnej_skolskej_dochadzky_v_zakladnych_skolach_v_zriadovatelskej_posobnosti_mesta_ds.pdf221.69 KBPrevziať
27._msz_ziadost_o_suhlasne_stanosvisko_na_zaradenie_vydajnej_skolskej_jedalne_ako_sucast_skoly_do_siete_skol.pdf311.42 KBPrevziať
27.1._priloha_cirkevna_zs.pdf223.13 KBPrevziať
28._msz_navrh_prem.ukaz_.zps_.pdf324.68 KBPrevziať
29._msz_vyhodn.prem_.ukaz_.zps_.pdf342.7 KBPrevziať
30._msz_nove_ukaz_msks_na_2016_jav.pdf194.9 KBPrevziať
31._msz_vyplatenie_odmeny_msks_za_2015.pdf348.18 KBPrevziať
32._msz_vyhodn.kpss_2015.pdf313.82 KBPrevziať
33._msz_navrh_vzn_o_rozsah_a_blizsich_podmienkach_poskytovania_soc.sluzieb_a_o_uhrade_za_poskytovane_soc.sluzby_v_zariadeni_cenntra_socialnej_starostlivosti_v_zriad.posob_.pdf541.92 KBPrevziať
33.1._vzn_o_rozsahu_a_blizsich_podmienkach_poskytovania_soc.sluzieb_a_o_uhrade_za_poskytovane_soc.sluzby_v_zariadeni_centra_soc._star.pdf221.05 KBPrevziať
9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 24. novembra 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz9.pdf305.3 KBPrevziať
3._msz_navrh_opatreni_na_zabezpecenie_plynulej_rozhodovacej_cinnosti_msz.pdf239.68 KBPrevziať
4._msz_-_navrh_na_volbu_dalsieho_konatela_spolocnosti_municipal_real_estate_dss.r.o.pdf315.41 KBPrevziať
4.1._priloha_zivotopis.pdf28.63 KBPrevziať
5._msz_kontrola_plnenia_uznesenia_msz_ds_z_8.zasadnutia_konaneho_dna_29.9.2015.pdf226.38 KBPrevziať
5.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_29.09.2015.pdf439.56 KBPrevziať
6._msz_nuzn_na_volbu_hlavneho_kontrolora_-_czufalova.pdf261.35 KBPrevziať
6.1._priloha_uznesenie_msz_c.159.pdf120.49 KBPrevziať
6.2._priloha_oznamenie_o_vyhlaseni_volby_hk.pdf68.37 KBPrevziať
6.3._priloha_zapisnica_k_volbe_hl.kontrolora.pdf140.82 KBPrevziať
7._msz_navrh_rozpoctu_mesta_ds_na_rok_2015.pdf300.01 KBPrevziať
7.1._ek_klasifikacie1.pdf8.62 MBPrevziať
7.2._kopia_-_register_investicii_-_2016_-_novy_002.pdf198.35 KBPrevziať
7.3._programove_rozpoctovanie.pdf399.72 KBPrevziať
7.4._programove_rozpootovanie_2015_30092015.pdf957.23 KBPrevziať
7.5._rozpocet_textova_cast_2016.pdf832.29 KBPrevziať
7.6._tabulkova_cast-bez_fin_kap_._prijmy.pdf2.49 MBPrevziať
7.7._tabulkova_cast-bezne_prijmy.pdf2.39 MBPrevziať
7.8._tabulkova_cast-financne_prijmy.pdf689.59 KBPrevziať
7.9._tabulkova_cast-kapitalove_prijmy.pdf732.19 KBPrevziať
7.10._bezne_prijmy.pdf91.63 KBPrevziať
7.11._bezne_kapitalove_financne_prijmy.pdf485.45 KBPrevziať
7.12._kapitalove_prijmy.pdf100.26 KBPrevziať
7.13._programove_rozpoctovanie.pdf387.04 KBPrevziať
7.14._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf182.67 KBPrevziať
7.15._bezne_prijmy.pdf467.53 KBPrevziať
7.16._bezne_financne_kapitalove_prijmy.pdf486.36 KBPrevziať
7.17._financne_prijmy.pdf17.41 KBPrevziať
7.18._kapitalove_prijmy.pdf98 KBPrevziať
7.19._programove_rozpoctovanie.pdf388.47 KBPrevziať
7.20._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.51 KBPrevziať
7.21.priloha_stanovisko_hk_rozp2016.pdf163.24 KBPrevziať
8._msz_informacia_o_modernizacii_hardveroveho_a_softveroveho_vybavenia_msu_ds.pdf270.49 KBPrevziať
9._msz_zmena_rozpoctu_c_4_2015.pdf220.13 KBPrevziať
9.1._dovodova_sprava.pdf357.6 KBPrevziať
9.2._prijmy_-kapital.pdf127.69 KBPrevziať
9.3._prijmy-bezne_kap._fin.pdf235.96 KBPrevziať
9.4._prijmy-bezny.pdf205.39 KBPrevziať
9.5._prijmy-financne.pdf134.52 KBPrevziať
9.6._register_investicii_-_2015_zmena_4.pdf227.15 KBPrevziať
9.7._rekapitulacia_rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015.pdf184.87 KBPrevziať
9.8._vydavky-_podprogram.pdf154.04 KBPrevziať
9.9._vydavky-_program.pdf9.39 KBPrevziať
9.10._vydavky-projekt.pdf427.39 KBPrevziať
9.11._rozpocet_textova_cast_2016.pdf856.34 KBPrevziať
10._msz_navrh_na_schvalenie_zasad_o_prevzati_mietsnych_komunikacii_a_zariadeni_verejneho_osvetlenia_vybudovanych_inymi_investormi_do_majetku_spravy_mesta_ds.pdf265.52 KBPrevziať
11._msz_navrh_na_prerokovanie_dokumentu_informacia_o_priprave_budovania_cyklistickych_tras_na_uzemi_mesta_ds.pdf257.5 KBPrevziať
11.1._cyklotrasy_-_graficka_cast.pdf357.07 KBPrevziať
12._nuzn_vzn_o_docasnom_parkovani.pdf228.16 KBPrevziať
12.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf153.8 KBPrevziať
13._msz_zriadenie_vb_spp_touati.pdf255.17 KBPrevziať
13.1._podklady.pdf1.94 MBPrevziať
13.2._vizualizacia.pdf342.71 KBPrevziať
14._msz_zriadenie_vb_zsdis_mudr._lesnicky.pdf256 KBPrevziať
14.1._podklady.pdf1.98 MBPrevziať
14.2._vizualizacia.pdf242.06 KBPrevziať
15._msz_zamena_pozemkov_mesto_ds_coop_jednota_ds_final.pdf299.01 KBPrevziať
15.1._podklady.pdf11.48 MBPrevziať
15.2._priloha_k_navrhu.pdf273.41 KBPrevziať
16._msz_odkupenie_pzemkov_miestna_komunikacia_final.pdf263.43 KBPrevziať
16.1._gp_c._82_2015.pdf239.22 KBPrevziať
16.2._gp_c._83_2015.pdf145.03 KBPrevziať
16.3._gp_c._84_2015.pdf166.04 KBPrevziať
16.4._lv_c._6473.pdf81.53 KBPrevziať
16.5._lv_c._6718.pdf205.84 KBPrevziať
16.6._lv_c._7411.pdf112.41 KBPrevziať
17._msz_navrh_na_opatovne_uzatvorenie_zmluvy_o_najme_nebytovych_priestorov_s_prenajimatelom_slovesnky_cerveny_kriz.pdf267.47 KBPrevziať
17.1._podklady.pdf440.67 KBPrevziať
18._msz_navrh_na_opatovne_uzavretie_zmluvy_o_prenajme_nebytoveho_priestoru_medzi_mestom_ds_ako_prenjimatelom_a_alicou_abrahamovou.pdf270.41 KBPrevziať
18.1._podklady.pdf182.71 KBPrevziať
19._msz_navrh_na_znizenie_rocneho_najomneho_uvedeneho_v_zmluve_o_najme_nehnutelnosti_zo_dna_26.3.2014_uzavretej_medzi_mestom_ds_ako_prenajimatelom_a_trnavskym_samops.krajom.pdf331.11 KBPrevziať
19.1._podklady.pdf929.46 KBPrevziať
20._msz_vyhodnotenie_ovs_prenajom_parkovacich_miest_a_parkovacch_automatov_fina.pdf279.28 KBPrevziať
20.1._podklady_final.pdf4.51 MBPrevziať
21._msz_nuvzn_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_ziaka_zakl.umel_.skoly_dieta_mat.skolydieta_skols.zar_._so_sidlom_na_uzemi_mesta_ds_na_rok_2016.pdf340.23 KBPrevziať
8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 29. septembra 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 20. augusta 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.

.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 23. júna 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz6_1.pdf225.93 KBPrevziať
3._msz_kontrola_plnenia_uzneseni_5.zasadnutia_msz.pdf377.56 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_28_04_2015.pdf501.83 KBPrevziať
4._msz_konsolidovana_uctovna_zavierka_2015_6.pdf298.43 KBPrevziať
4.1._kuz_2014.pdf492.14 KBPrevziať
4.2._poznamky_kuz_mu_ds_2014.pdf816.45 KBPrevziať
4.3._sprava_auditora.pdf97.65 KBPrevziať
5._msz_zmena_rozpoctu_2015_6.pdf219.72 KBPrevziať
5.1._dovodova_sprava_k.pdf313.31 KBPrevziať
5.2._kopia_-_register_investicii_-_2015_zmena_2.pdf225.31 KBPrevziať
5.3.rekapit._rozpoctu_mesta_dunajska_streda_za_rok_2015_2.pdf118.04 KBPrevziať
5.4.zmena_bezne_prijmy.pdf103.99 KBPrevziať
5.5._zmena_financne_prijmy.pdf30.7 KBPrevziať
5.6._zmena_kapitalove_prijmy.pdf23.02 KBPrevziať
5.7._zmena_prijmy_spolu.pdf132.2 KBPrevziať
5.8._zmena_vydavky_podprogram.pdf154.04 KBPrevziať
5.9.zmena_vydavky_program.pdf9.39 KBPrevziať
5.10._zmena_vydavky_projekt.pdf423.95 KBPrevziať
6.ocenenie.pdf385.03 KBPrevziať
zmena_uznesenia_dotacia_3_jun_7.pont_.pdf189.66 KBPrevziať
8._msz_zemna_uznesenia_msz_c._35_548_2013_final.pdf251.44 KBPrevziať
8.1._podklady_final.pdf1.9 MBPrevziať
8.2._vizualizacia.pdf1.29 MBPrevziať
8.3._zmluva_o_vecnom_bremene.pdf174.38 KBPrevziať
9._nuzn_zasady_odmenovania_poslancov.pdf220.93 KBPrevziať
9.1._dodatok_c.1_k_zasadam_odmenovania_poslancov_msz.pdf222.68 KBPrevziať
10._prem_ukaz_riad_zps_2015.pdf547.05 KBPrevziať
11._mestske_zastupitelstvo_6.zasadnutie-generel_dopravy_mesta_dunajska_streda.pdf243.36 KBPrevziať
11.1._dodatok_maj2015_sprievodna_sprava_navrh_ugd_mesta_dunajska_streda.pdf318.09 KBPrevziať
11.6._radialy_ds.pdf1.89 MBPrevziať
11.7.okruhy_ds.pdf1.92 MBPrevziať
11.8._parkoviska_ds.pdf1.91 MBPrevziať
11.9._mhd_a_pad_ds.pdf2 MBPrevziať
11.10.cyklo_ds.pdf2.07 MBPrevziať
11.11.peso_ds.pdf1.97 MBPrevziať
11.12._kartogram_2020_ds.pdf529.84 KBPrevziať
11.13._kartogram_2040_ds.pdf532.77 KBPrevziať
12._nuzn_zasad_uzavretia_manzelstva.pdf234.39 KBPrevziať
13._msz_vystupenie_ssu_2015_6.pdf344.81 KBPrevziať
14._pomenovanie_stvrte.pdf345.73 KBPrevziať
14.1._priloha_vzn_stvrt.pdf155.39 KBPrevziať
15._sportovec_roka.pdf303.33 KBPrevziať
16._msz_citymonitor.pdf991.31 KBPrevziať
17._msz_verejne_osvetlenie.pdf259.36 KBPrevziať
18._msz_environmentalny_fond.pdf265.18 KBPrevziať
19._multifinkcne_ihrisko.docfin.pdf269.21 KBPrevziať
20._msz_udelenie_zburania_stavieb_futbaloveho_stadiona_dac_i.etapa_final.pdf242.54 KBPrevziať
20.1._podklady_final.pdf2.18 MBPrevziať
20.2._vizualizacia.pdf921.59 KBPrevziať
21._nuzn_vzn_meni_vzn_c.8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf232.29 KBPrevziať
21.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.8_2014_o_docasnom_parkovani.pdf159.5 KBPrevziať
21.2._parkoviska_zony.pdf851.33 KBPrevziať
21.3._informativna_kopia_mapy.pdf38.07 KBPrevziať
22._msz_ovs_prakovacie_miesta_a_parkovacie_automaty_final.pdf405.63 KBPrevziať
22.1._kijelolt_parkolohelyek_listaja.pdf126.88 KBPrevziať
22.2._parkolo_automatak_listaja.pdf124.3 KBPrevziať
22.3._parkoviska_priloha_c_1_final.pdf845.88 KBPrevziať
22.4._parkoviska_priloha_c_2_final.pdf852.23 KBPrevziať
22.5._zoznam_parkovacich_automatov_priloha_c._4.pdf124.57 KBPrevziať
22.6._zoznam_parkovacich_miest_v_zone_s_dopravnym_obmedzenim_priloha_c._3.pdf126.02 KBPrevziať
23._nuzn_vzn_meni_vzn_o_dodrziavani_cistoty.pdf226.83 KBPrevziať
23.1._vzn_ktorym_sa_meni_vzn_c.6_2015_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf206.45 KBPrevziať
24._nuzn_vzn_prilezitostny_najom.pdf225.89 KBPrevziať
24.1._vzn_prilezitostny_najom_.pdf164.82 KBPrevziať
25._cvc.pdf407.86 KBPrevziať
26._material_na_rokovanie_6._zasadnutia_mestskeho_zastupitelstva_dunajska_streda_bez_osobnych_udajov.pdf217.41 KBPrevziať
26.1._podklady.pdf467.12 KBPrevziať
27._material_na_rokovanie_6._zasadnutia_mestskeho_zariadenia_dunajska_streda.pdf377.88 KBPrevziať
27.1._podklady.pdf362.12 KBPrevziať
28._material_na_rokovanie_6._zasadnutia_mestkeho_zastupitelstva_dunajska_streda_bez_osobnych_udajov_kipontozott.pdf307.36 KBPrevziať
28.1._podklady.pdf364.29 KBPrevziať
29._msz_odpre_daj_dubiozneho_majetku_par._c._1963_227_bez_osobnych_udajov_final_kipontozott.pdf265.44 KBPrevziať
29.1._podklady_final.pdf1.46 MBPrevziať
29.2._vizualizacia.pdf854.58 KBPrevziať
30._msz_odpredaj_par_3548_31_a_spevnenej_plochy_bez_osobnych_udajov_final_kipontozott.pdf265.3 KBPrevziať
30.1._podklady.pdf1.13 MBPrevziať
30.2._viualizacia.pdf1.42 MBPrevziať
31._msz_odpredaj_vyhodnotenie_ovs_stvba_sup._c._2134_final.pdf272.1 KBPrevziať
31.1._podklady_final.pdf1.76 MBPrevziať
31.2._vizualizacia.pdf764.91 KBPrevziať
32._peticia-msz_-_predajna_ryb_s_pripravou_2.pdf224.85 KBPrevziať
32.1._peticia_-_predajna_ryb_s_pripravou.pdf2.47 MBPrevziať
33._navrh_na_prejednanie_protestu_prokuratora.pdf239.22 KBPrevziať
33.1._protest_prokuratora_vzn_cas_predaja.pdf175.51 KBPrevziať
34._poslanecky_navrh_-_zmena_zlozenia_clena_msr.pdf223.43 KBPrevziať
34.1._navrh_zmeny_zlozenia_mestskejrady.pdf74.2 KBPrevziať
35._poslanecky_navrh_-_zmena_zlozenia_komisie_msz.pdf222.11 KBPrevziať
35.1.navrh_zmeny_zlozenia_komisie.pdf76.13 KBPrevziať
36._msz_harmonogram_zasadnuti_ii_polrok_2015.pdf225.52 KBPrevziať

.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 28. apríla 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1._pozvanka_msz5_-_1.pdf225.25 KBPrevziať
3._navrh_uznesenia_msz_5.pdf226.84 KBPrevziať
3.1._kontrola_plnenia_uzn_msz_10_februara_2015.pdf455.97 KBPrevziať
3.2._kontrola_plnenia_uzn_msz_10_marca_2015.pdf303.32 KBPrevziať
4._msz-vyberove_konanie_riad_zps_2.pdf387.4 KBPrevziať
5._odsuhlasenie_fin.uctovnictva.pdf34.99 KBPrevziať
5.1.cerpanie_rozpoctu_za_rok_2014.pdf299.54 KBPrevziať
5.2.msks_galeria_vyhodnotenie_-_2014.pdf338.29 KBPrevziať
5.3.msks_kiertekeles_-_2014.pdf357.87 KBPrevziať
5.4.cerpanie_rozpoctu_za_rok_2014.pdf299.54 KBPrevziať
5.5.msks_galeria_vyhodnotenie_-_2014.pdf338.32 KBPrevziať
5.6.msks_kiertekeles_-_2014.pdf357.87 KBPrevziať
5.7.komentar_k_rozboru_hospodarenia_zps_za_rok_2014.pdf213.14 KBPrevziať
5.8.rozb_._hosp.za_rok_2014zs_gy._szaboa.pdf179.35 KBPrevziať
5.9.rozbor_hosp_2014_cvc.pdf236.11 KBPrevziať
5.10.rozbor_hosp_2014_zus.pdf245.1 KBPrevziať
5.11.rozbor_hosp._2014_zs_a._vamberyho.pdf157.36 KBPrevziať
5.12.rozbor_hosp._2014_zs_jilemnickeho.pdf157.05 KBPrevziať
5.13.rozbor_hosp._2014_zs_z._kodalya_s_vjm.pdf335.12 KBPrevziať
5.14.rozbor_hosp._sk_ii._polr.2014_zs_cirkevna.pdf163.3 KBPrevziať
5.15.rozbor_hosp.2014_zs_smetanov.pdf472.74 KBPrevziať
5.16.rozbor_hospodarenia_zps_2014.pdf359.91 KBPrevziať
5.17.sprava_auditora_str.1.pdf51.4 KBPrevziať
5.18.sprava_auditora_str.2.pdf29.01 KBPrevziať
5.19.komentar_k_rozboru_hospodarenia_zps_za_rok_2014.pdf213.14 KBPrevziať
5.20.rozb_._hosp.za_rok_2014zs_gy._szaboa.pdf179.35 KBPrevziať
5.21.rozbor_hosp_2014_cvc.pdf236.11 KBPrevziať
5.22.rozbor_hosp_2014_zus.pdf245.1 KBPrevziať
5.23.rozbor_hosp._2014_zs_a._vamberyho.pdf157.36 KBPrevziať
5.24.rozbor_hosp._2014_zs_jilemnickeho.pdf157.05 KBPrevziať
5.25.rozbor_hosp._2014_zs_z._kodalya_s_vjm.pdf335.12 KBPrevziať
5.26.rozbor_hosp._sk_ii._polr.2014_zs_cirkevna.pdf163.3 KBPrevziať
5.27.rozbor_hosp.2014_zs_smetanov.pdf472.74 KBPrevziať
5.28.rozbor_hospodarenia_zps_2014.pdf359.91 KBPrevziať
5.29.sprava_auditora_str.1.pdf51.4 KBPrevziať
5.30.sprava_auditora_str.2.pdf29.01 KBPrevziať
5.31.fvzaverecny_ucet_2014.pdf11.58 MBPrevziať
5.32.komentar_k_rozboru_hospodarenia_zps_za_rok_2014.pdf213.14 KBPrevziať
5.33.rozb_._hosp.za_rok_2014zs_gy._szaboa.pdf179.32 KBPrevziať
5.34.rozbor_hosp_2014_cvc.pdf236.11 KBPrevziať
5.35.rozbor_hosp_2014_zus.pdf245.1 KBPrevziať
5.36.rozbor_hosp._2014_zs_a._vamberyho.pdf157.36 KBPrevziať
5.37.rozbor_hosp._2014_zs_jilemnickeho.pdf157.05 KBPrevziať
5.38.rozbor_hosp._2014_zs_z._kodalya_s_vjm.pdf335.11 KBPrevziať
5.39.rozbor_hosp._sk_ii._polr.2014_zs_cirkevna.pdf163.3 KBPrevziať
5.40.rozbor_hosp.2014_zs_smetanov.pdf472.74 KBPrevziať
5.41.rozbor_hospodarenia_zps_2014.pdf359.91 KBPrevziať
5.42.sprava_auditora_str.1.pdf51.4 KBPrevziať
5.43.sprava_auditora_str.2.pdf29.01 KBPrevziať
5.44._stanovisko_k_zaverecnemu_uctu_2014.pdf200.56 KBPrevziať
6._vyplatenie_odmeny_msks_za_2014.pdf400.5 KBPrevziať
7._nove_ukaz._msks_na_2015.pdf394.08 KBPrevziať
8._msz_vysp._maj._prav._vztahu_k_pozemku_par._c._862_final_bez_osobnych_udajov.pdf241.45 KBPrevziať
8.1._podklady.pdf1.52 MBPrevziať
8.2._vizualizacia_1.pdf213.64 KBPrevziať
8.3._vizualizacia_2.pdf156.56 KBPrevziať
9._material_na_rokovanie_5._zasadnutia_mestkeho_zastupitelstva_dunajska_streda_bez_osobnych_udajov.pdf333.07 KBPrevziať
9.1._podklady.pdf58.49 KBPrevziať
10._msz_odpredaj_dubiozneho_majetku_par._c._1963_227_final_bez_osobnych_udajov.pdf261.32 KBPrevziať
10._podklady_odpredaj_dubiozneho_majetku_par._c._1963_227_final.pdf1.24 MBPrevziať
10.2._vizualizacia.pdf208.6 KBPrevziať
11._msz_odpredaj_par._c._1920_688_final_bez_osobnych_udajov.pdf264.55 KBPrevziať
11.1._podklady.pdf1.3 MBPrevziať
11.2._vizualizacia.pdf1.14 MBPrevziať
12._msz_odpredaj_par._c._2377_4_final_bez_osobnych_udajov.pdf261.92 KBPrevziať
12.1._podklady.pdf999.15 KBPrevziať
12.2._vizualizacia.pdf195.84 KBPrevziať
13._msz_navrh_na_odpredaj_par._c._3416_3_final.pdf260.58 KBPrevziať
13.1._podklady.pdf799.1 KBPrevziať
13.2._vizualizacia.pdf707.93 KBPrevziať
14._msz_navrh_na_odkupenie_par._c._3418_74_a_c._341_75_istermeat_a.s._final.pdf317.84 KBPrevziať
14.1._podklady_istermeat_final.pdf758.31 KBPrevziať
14.2._vizualizacia_istermeat_final.pdf1.22 MBPrevziať
15._msz_zvysenie_zi_spolocnosti_municipal_real_estate_s.r.o._final.pdf274.13 KBPrevziať
15.1._podklady.pdf2.83 MBPrevziať
15.2._vizualizacia.pdf1.1 MBPrevziať
16._msz_odpredaj_topstone_s.r.o._final.pdf244.01 KBPrevziať
16.1._podklady.pdf621.88 KBPrevziať
16.2._vizualizacia.pdf283.97 KBPrevziať
17._material_na_rokovanie_5._zasadnutia_mestkeho_zastupitelstva_dunajska_streda_2.pdf347.07 KBPrevziať
17.1._podklady.pdf737.98 KBPrevziať
18.dotacio_2015_msz.pdf302.57 KBPrevziať
19._nuzn_vzn_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c._2012odanizauzivanieverejneho_priestranstva.pdf240.42 KBPrevziať
19.1._vzn_kt_sa_meni_vzn_c.23_2012o_uzivani_verejneho_priestranstva.pdf146.99 KBPrevziať
20._nuzn_vzn_o_predaji_vyrobkov_a_poskytovani_sluzieb_na_trhovych_miestach.pdf237.54 KBPrevziať
20.1._vzn_o_predaji_vyrobkov_a_poskytovani_sluzieb_na_trhovych_miestach_.pdf524.93 KBPrevziať
21._nuzn_vzn_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku.pdf225.64 KBPrevziať
21.1._vzn_o_dodrziavani_cistoty_a_poriadku_na_uzemi_mesta.pdf273.8 KBPrevziať
22._nuzn_vzn_o_urceni_casu_predaja.pdf377.88 KBPrevziať
22.1._vzn_c._2015_o_pravidlach_casu_predaja_v_obchode.pdf249.84 KBPrevziať
23._msz_vzn_teren.soc_.sluzby_2015.pdf546.63 KBPrevziať
24._msz_vzn-poskyt.jd-prvorod.pdf545.2 KBPrevziať
25._material_na_rokovanie_5._zasadnutia_mestkeho_zastupitelstva_dunajska_streda.pdf272.38 KBPrevziať
26._nuzn_zasady_poskytovania_byvania_v_najomnych_bytoch.pdf222.59 KBPrevziať
26.1._zasady_poskytovania_byvania_v_najomnom_byte_vo_vlastnictve_mesta_dunajska_streda.pdf207.32 KBPrevziať
27._msz_navrh_na_schvanie_zasady_umiestnovania_a_povol.rekl_.stav_.material_ckohle_gabika_.pdf233.56 KBPrevziať
27.1._zasady_umiestnovania_a_povolovania_reklamnych_stavieb.pdf205.54 KBPrevziať
28._navrh_na_zmenu_zasad_aktu_uzavretia_manzelstva.pdf229.91 KBPrevziať
29._msz_vyhodnot.kpss_za_r.2014.pdf522.31 KBPrevziať
30._msz_neinvesticny_fond.pdf366.78 KBPrevziať
31._msz_mestska_rada_skoly.pdf243.22 KBPrevziať
32._uzn.volba_prisediacich_.pdf237.35 KBPrevziať
33._._nuzn_poslanecky_navrh_na_zriadenie_komisie_msz_pre_pouzivanie_jazyku_narodnostnej_mensiny_.pdf230.28 KBPrevziať
33.1._poslanecky_navrh_na_zriadenie_komisie_msz.pdf134.04 KBPrevziať
34._nuzn_poslanecky_navrh_zmena_rokovacieho_poriadku_komisii.pdf227.51 KBPrevziať
34.1._poslanecky_navrh_uznesenia_zmenadoplnok_rokovacieho_poriadku_komisii.pdf225.94 KBPrevziať
34.2._._priloha_list.pdf124.34 KBPrevziať
35._msz_vyhodnotenie_ovs_stvba_sup._c._2134_final.pdf402.83 KBPrevziať
36._navrh_na_prejednanie_protestu_prokuratora_proti_vzn_o_msp.pdf241.34 KBPrevziať
36.1._priloha_protest_prokuratora_vzn_msp.pdf173.33 KBPrevziať
36.2._vzn_c._2015_o_mestskej_policii.pdf135.25 KBPrevziať
36.3._organizacnyporiadokmsp_fin.pdf507.85 KBPrevziať

.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, dátum: 10. marca 2015, čas: 15.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.

n

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 10. februára 2015, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_0315.pdf221.76 KBPrevziať
3._msz_kontrola_plnenia_uzneseni_msz.pdf374.43 KBPrevziať
3.1.kontrola_plnenia_uzn_msz_9_december_2014_2.pdf427.19 KBPrevziať
4.msz-sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2014.pdf288.97 KBPrevziať
5.msz-sprava_o_vysledoch_kontrol_dec2014-jan2015.pdf580.76 KBPrevziať
6.msz_-_plan_kontrolnej_cinnosti_2015-ipolrok.pdf264.92 KBPrevziať
7._msz_rozpoctove._pravidla.pdf210.63 KBPrevziať
7.1.rozpoctove_pravidla_mesta_ds_2015.pdf300.48 KBPrevziať
8._msz_ovs_bytovy_dom_j._lorincza_c._2134.pdf402.61 KBPrevziať
8.1.podklady.pdf584.92 KBPrevziať
8.2.vizualizacia_1.pdf264.19 KBPrevziať
9._navrh_rozpocet_2015.pdf221.88 KBPrevziať
9.1._rozpocet_2015.pdf813.29 KBPrevziať
9.2._2015_prijmy_spolu.pdf103.75 KBPrevziať
9.3._2015_bezne_prijmy.pdf81.65 KBPrevziať
9.4._2015_prijmy_kapitalove.pdf19.98 KBPrevziať
9.5._2015_fin_operacie.pdf21.02 KBPrevziať
9.6._2015_prijmy_3_roky.pdf137.92 KBPrevziať
9.7._2015_vydaje.pdf1.25 MBPrevziať
9.8._2015_vydaje_3_roky.pdf1.44 MBPrevziať
9.9._register_investicii_-_2015.pdf212.49 KBPrevziať
9.10._stanovisko_hk_rozp2015.pdf168.48 KBPrevziať
10._poskytnuti_dotacii_z_2015.pdf379.1 KBPrevziať
10.1._vzn_2015_dotacie_po_fo_podn.pdf312.51 KBPrevziať
11._msz_vzn_dotacie_na_ziaka_zus_ms_2015.pdf336.29 KBPrevziať
12._vzn_jednorazova_davka.pdf271.77 KBPrevziať
13._msz_nuzn_vzn_meni_vzn_o_urceni_casu_predaja.pdf380.3 KBPrevziať
13.1.vzn_zmena_vzn_13_2014_urceni_casu_predaja.pdf137.31 KBPrevziať
14._navrh_na_schvalenie_phsr.pdf357.43 KBPrevziať
14.1._phsr_mesta_dunajska_streda_2015-2020_04022015.final1_.pdf2.73 MBPrevziať
15._msz_zmena_zasad_uzavretia_manzelstva.pdf399.63 KBPrevziať
16.msz_zmena_zasad_vydavania_vk.pdf383.12 KBPrevziať
17._msz_pravidla_bezplatneho_cipovania_psov.pdf397.48 KBPrevziať
17.1._pravidla_bezplatneho_cipovania_psov.pdf127.54 KBPrevziať
18._pamatny_den_11_november.pdf417.25 KBPrevziať
19._odpredaj_bytu_c._72.pdf315.36 KBPrevziať
20._odpredaj_pozemku_par._c._1936_394.pdf263.8 KBPrevziať
21._msz_zapadoslovenska_distrubucna_a.s._europa_invest_s.r.o.pdf254.18 KBPrevziať
21.1._podklady.pdf2.29 MBPrevziať
21.2._vizualizacia_1.pdf457.14 KBPrevziať
21.3._vizualizacia_2.pdf106.49 KBPrevziať
22._material_cerveny_kriz.pdf352.69 KBPrevziať
22.1._zmluva_partnerstve_a_spolupraci_cerveny_kriz.pdf224.88 KBPrevziať
23._proces_verejneho_obstaravania_upn.pdf238.67 KBPrevziať
24._msz_navrh_zrusenia_uznesenia_c_47_719_2014_final.pdf294.9 KBPrevziať
24.1._podklady_final.pdf1 MBPrevziať
24.2._vizualizacia_final.pdf213.33 KBPrevziať
25._msz_zrus._uzn._36_567_z_2013.pdf210.44 KBPrevziať
26._msz_investicny_zamer_thermalpark_ds.pdf462.14 KBPrevziať
26.1._skm_investicny_zamer.pdf354.44 KBPrevziať
27._msz-vyplatenie_rocncj_odmeny_zps.pdf327.67 KBPrevziať
28._msz-vymenovanie_riad_zps_2.pdf533.41 KBPrevziať

.

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
46. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 23. septembra 2014, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_4614.doc75.5 KBPrevziať
3.1.kpu_.doc39 KBPrevziať
3.2.kontrola_plnenia_uzn_msz_24.juna_2014_1.doc208.5 KBPrevziať
3.3.kontrola_plnenia_uzn_msz_8_jula2014.doc75.5 KBPrevziať
4.1.zmena_rozpoctu_4_2014.doc50 KBPrevziať
4.2.dovodova_sprava_z_r_4_2014n.doc55.5 KBPrevziať
4.3.prijmy_spolu.pdf106.96 KBPrevziať
4.4.bezne_prijmy.pdf79.66 KBPrevziať
4.5.kapitalove_prijmy.pdf22.91 KBPrevziať
4.6.fin_operacie.pdf23.43 KBPrevziať
4.7.program_zmena_4.pdf8.38 KBPrevziať
4.8.projekt_zmena_4.pdf438.67 KBPrevziať
4.9.register_investicii_-_2014_-_zmena_4_final.xls66 KBPrevziať
5.1.info_o_plneni_rozp.doc49.5 KBPrevziať
5.2.prijmy_spolu.pdf207.54 KBPrevziať
5.3.bezne_prijmy.pdf160.67 KBPrevziať
5.4.kap_prijmy.pdf34.89 KBPrevziať
5.5.financne_prijmy.pdf25.97 KBPrevziať
5.6.programy30062014.pdf11.1 KBPrevziať
5.7.cerpanie2q.pdf136.52 KBPrevziať
5.8.info_o_cerp_30062014.doc310 KBPrevziať
5.9.komentare_zs.doc125.5 KBPrevziať
5.10.cerpanie_rozpoctu_msks_i_polr_2013_-_kopia.doc168.5 KBPrevziať
5.11.zps_komentar_2014_i.polrok.doc30 KBPrevziať
5.12.zps_rozbor_hospodarenia_k_30_06_2014.doc38 KBPrevziať
5.13.zus_.doc28.5 KBPrevziať
6.1.konsolidovana_uctovna_zavierka.doc43 KBPrevziať
6.2.kons_vyrocna_sprava_mu_ds_2013.doc4.53 MBPrevziať
6.3.konsolidovana_suvaha.pdf294.36 KBPrevziať
6.4.konsolidavany_vzas.pdf244.11 KBPrevziať
6.5.konsolidovane_poznamky.pdf821.43 KBPrevziať
6.6.sprava_auditora_konsolidovana_zavierka.pdf63.6 KBPrevziať
6.7.sprava_auditora_vyrocna_sprava.pdf102.11 KBPrevziať
7.plan_kontrolnej_cinnosti_hk-_2014-iipolrok.doc61.5 KBPrevziať
8.sprava_o_vysledkoch_kontrol_-_aug_sept_2014.doc286 KBPrevziať
9.1.prenajom_garazovych_boxov_ponukove_konanie.doc85.5 KBPrevziať
9.2.podklady.pdf1.26 MBPrevziať
9.3.vizualizacia.pdf287.96 KBPrevziať
10.1.zriadenie_vecnych_bremien_motor_car_ds_ii.doc69.5 KBPrevziať
10.2.podklady.pdf4.01 MBPrevziať
10.3.vizualizacia.pdf460.39 KBPrevziať
11.1.odpredaj_par_c_1880_448.doc72 KBPrevziať
11.2.podklady.pdf1.08 MBPrevziať
11.3.vizualizacia.pdf388.2 KBPrevziať
12.1.santah_ladislav_a_manzelka_predaj_par_c_3118_37.doc71 KBPrevziať
12.2.podklady.pdf1.14 MBPrevziať
12.3.vizualizacia.pdf517.13 KBPrevziať
13.1.bognar_beata_a_peter_predaj_par_c_3118_38.doc72 KBPrevziať
13.2.podklady_final.pdf999.85 KBPrevziať
13.3.vizualizacia.pdf501.97 KBPrevziať
14.1.racz_alexander_a_manzelka_predaj_par_c_3118_36.doc68 KBPrevziať
14.2.podklady.pdf996.08 KBPrevziať
14.3.vizualizacia.pdf500.38 KBPrevziať
15.1.nova_ves_2225.doc75 KBPrevziať
16.1.oz_dunajskostredskych_romsky_muzikantov.doc65.5 KBPrevziať
16.2.priloha_oz_dunajskostredskych_romskych_muzikantov.pdf88 KBPrevziať
17.1.institucia_pre_romologicky_vyskum.doc65.5 KBPrevziať
17.2.priloha_institucia_pre_romologicky_vyskum.pdf88.31 KBPrevziať
18.1.odkupenie_par_c_3737_27_28_lesnicky.doc55.5 KBPrevziať
18.2.podklady.pdf627.23 KBPrevziať
18.3.vizualizacia.pdf207.78 KBPrevziať
19.1.zriadenie_vecnych_bremien_motor_car_ds_iii.doc71 KBPrevziať
19.2.podklady.pdf2 MBPrevziať
19.3.vizualizacia.pdf457.31 KBPrevziať
20.1.gasting_s_r_o_predaj_parc_c_2588_36.doc68 KBPrevziať
20.2.podklady.pdf786.63 KBPrevziať
20.3.vizualizacia.pdf154.83 KBPrevziať
21.1.medicus_svb_velkoblahovska_final.doc171 KBPrevziať
21.2.podklady.pdf2.79 MBPrevziať
21.3.vizualizacia.pdf245.31 KBPrevziať
22.1.auto_sisi_s_ro_par_c_1986_3.doc72.5 KBPrevziať
22.2.podklady.pdf1.44 MBPrevziať
22.3.vizualizacia.pdf324.54 KBPrevziať
23.1.horbarek_juraj_predaj_par_c_2592_43.doc70 KBPrevziať
23.2.podklady.pdf1.29 MBPrevziať
23.3.vizualizacia.pdf202.5 KBPrevziať
24.1.perfects_a_s_odkupenie_akcii.doc62 KBPrevziať
24.2.podklady.pdf216.12 KBPrevziať
25.okruzna_krizovatka_ii_572_ii_507.doc52 KBPrevziať
26.peticia.doc44 KBPrevziať

Materiály na rokovanie MsZ

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
45. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 9. septembra 2014, čas: 15.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 24. júna 2014, čas: 13.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_4214.doc77.5 KBPrevziať
3.1.kpu_.doc39 KBPrevziať
3.2.kontrola_plnenia_uzn_msz_8_aprila_2014.doc203.5 KBPrevziať
3.3.kontrola_plnenia_uzn_msz_20.maja_2014.doc79.5 KBPrevziať
4.1.magyar_megmaradasert.doc62.5 KBPrevziať
4.2.pomnik_priloha.pdf120.04 KBPrevziať
5.1.pravna_subj_cvc.doc50 KBPrevziať
5.2.cvc_zriad.listina.doc44 KBPrevziať
5.3.cvc_.pdf507.13 KBPrevziať
6.sprava_o_vysledu_kontroly_apr2014.doc87 KBPrevziať
7.1.urcenie_odmeny_hl_kontrolorovi.doc61.5 KBPrevziať
7.2.priem_.mesacna_mzda_v_r.2013.pdf22.48 KBPrevziať
8.vyhodnotenie_kpss_za_rok_2013.doc162.5 KBPrevziať
9.1.uzavretie_najomnej_zmluvy_suc_ttsk.doc43 KBPrevziať
9.2.najomna_zmluva_suc_ttsk.pdf312.57 KBPrevziať
10.1.zriad_.vec_.bremien_zapad.distr_.doc71.5 KBPrevziať
10.2.podklady.pdf1.48 MBPrevziať
10.3.vizualizacia_1.pdf578.26 KBPrevziať
10.4.vizualizacia_2.pdf284.49 KBPrevziať
11.1.odpredaj_v_prospech_ds-car.doc76 KBPrevziať
11.2.podklady.pdf1.76 MBPrevziať
11.3.vizualizacia_1.pdf244.64 KBPrevziať
11.4.vizualizacia_2.pdf347.53 KBPrevziať
12.1.zapad_.distr_lardis_group.doc72.5 KBPrevziať
12.2.podklady.pdf1.75 MBPrevziať
12.3.vizualizacia.pdf361.06 KBPrevziať
13.1.parc_1475_22_a_c_1475_23_ovs.doc188 KBPrevziať
13.2.podklady.pdf1.04 MBPrevziať
13.3.vizualizacia.pdf329.36 KBPrevziať
14.1.adif_.doc70.5 KBPrevziať
14.2.podklady_final.pdf1.14 MBPrevziať
14.3.vizualizacia.pdf449.04 KBPrevziať
15.1.zalozenie_akciovej_spolocnosti.doc87 KBPrevziať
15.2.znalecky_posudok.pdf157.79 KBPrevziať
16.1.uver_1.doc55.5 KBPrevziať
16.2.ind_ponuka_szb.pdf58.04 KBPrevziať
17.envirofond.doc63.5 KBPrevziať
18.1.kifer_ivan_predaj_parc._c._2920_685.doc72.5 KBPrevziať
18.2.podklady.pdf1.22 MBPrevziať
18.3.vizualizacia.pdf318.96 KBPrevziať
19.1.hilda_simonova_zoltan_farkas_predaj_parc._c._115_7.doc73 KBPrevziať
19.2.podklady.pdf635.47 KBPrevziať
19.3.vizualizacia.pdf399.9 KBPrevziať
20.1.spp_distribucia_a_s_europack_a_s_.doc71 KBPrevziať
20.2.podklady.pdf1.44 MBPrevziať
20.3.vizualizacia.pdf409.56 KBPrevziať
21.1.dezider_hlavaty_predaj_parc_c_1475_67.doc70.5 KBPrevziať
21.2.podklady.pdf1.07 MBPrevziať
21.3.vizualizacia.pdf301.28 KBPrevziať
21.3.vizualizacia.pdf301.28 KBPrevziať
22.1.zemna_uznesenia_c_35_542_2013.doc72 KBPrevziať
22.2.podklady.pdf2.16 MBPrevziať
22.3.vizualizacia.pdf436.3 KBPrevziať
23.1.bonbon_resort.doc66.5 KBPrevziať
23.2.podklady.pdf150.59 KBPrevziať
24.harmonogramzas_ii_polrok_2.doc41 KBPrevziať
25.urcenie_volebnych_obvodov.doc56.5 KBPrevziať
26.ocenenia.doc51 KBPrevziať
27.info_o_vysledkoch_vk.doc138.5 KBPrevziať
28.1.vzn_o_vykone_taxisluzby.doc99.5 KBPrevziať
28.2.priloha_c.1_k_vzn_o_vykone_taxisluzby.pdf172.59 KBPrevziať
29.skolske_obvody_2014.doc219 KBPrevziať
30.bezpecnostna_situacia_ds.pdf88.31 KBPrevziať
41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 20. mája 2014, čas: 13.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozvanka.doc59.5 KBPrevziať
3.zmena_harm._zasadnuti.doc51 KBPrevziať
4.1.kpu_.doc36 KBPrevziať
4.2.kontrola_plnenia_uzn_msz_8_aprila_2014.doc196.5 KBPrevziať
5.1.magyar_megmaradasert_pt.doc59.5 KBPrevziať
5.2.pomnik_priloha.pdf120.04 KBPrevziať
6.1.pravna_subj_cvc.doc47 KBPrevziať
6.2.cvc_zriad_listina.doc40.5 KBPrevziať
6.3.cvc_.pdf507.13 KBPrevziať
7.sprava_o_vysledu_kontroly_vykonanej_-apr2014.doc84 KBPrevziať
8.1.urcenie_odmeny_hl_kontrolorovi.doc58 KBPrevziať
8.2.priem_.mesacna_mzda_v_r.2013.pdf22.48 KBPrevziať
9.vyhodnotenie_kpss_za_rok_2013.doc160 KBPrevziať
10.1.uzavretie_najomnej_zmluvy_mestom_ttsk.doc40 KBPrevziať
10.2.zmluva_o_najme-_udelenie_suhlasu.pdf2.47 MBPrevziať
10.3.najomna_zmluva_suc_ttsk.pdf321.08 KBPrevziať
11.1.zriadenie_vecnych_bremien_zapad.distr_.doc67 KBPrevziať
11.2.podklady.pdf1.48 MBPrevziať
11.3.vizualizacia_1.pdf578.26 KBPrevziať
11.4.vizualizacia_2.pdf284.49 KBPrevziať
12.1.odpredaj_v_prospech_ds-car_s_r_o_.doc72.5 KBPrevziať
12.2.podklady.pdf1.76 MBPrevziať
12.3.vizualizacia_1.pdf244.64 KBPrevziať
12.4.vizualizacia_2.pdf347.53 KBPrevziať
13.1.zapad_.distrubucna_lardis_group.doc68.5 KBPrevziať
13.2.podklady.pdf1.75 MBPrevziať
13.3.vizualizacia.pdf361.06 KBPrevziať
14.1.parc_c_1475_22_a_c_1475_23_ovs.doc181 KBPrevziať
14.2.podklady.pdf1.04 MBPrevziať
14.3.vizualizacia.pdf329.36 KBPrevziať
15.1.adif_.doc66.5 KBPrevziať
15.2.podklady_final.pdf1.14 MBPrevziať
15.3.vizualizacia.pdf449.04 KBPrevziať
16.1.navrh_na_zalozenie_akciovej_spolocnosti.doc84 KBPrevziať
16.2.znalecky_posudok.pdf157.79 KBPrevziať
17.1.vzn_o_vykone_taxisluzby.doc96 KBPrevziať
17.2.priloha_c.1_k_vzn_o_vykone_taxisluzby.pdf172.59 KBPrevziať
18.bezpecnostna_situacia_ds.pdf88.31 KBPrevziať
40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 8. apríla 2014, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_4014.doc72 KBPrevziať
3.1.kontrola_plnenia_uzn_msz_11.februara_2014.doc183.5 KBPrevziať
3.2.kontrola_plnenia_uzn_msz_4._marca_2014.doc84 KBPrevziať
4.1.zaverecny_ucet_2013.doc37 KBPrevziať
5.1.zmena_rozpoctu_c.1_2014.doc49 KBPrevziať
5.2.dovodova_sprava.doc56.5 KBPrevziať
6.sprava_o_vysledkoch_kontrol_marec_2014.doc90.5 KBPrevziať
7.prijate_napravne_opatrenia.doc81 KBPrevziať
8.sprava_o_cinnosti_msp_2013.doc112 KBPrevziať
9.1.vyplatenie_odmeny_msks_2013.doc53 KBPrevziať
9.3.kiertekeles_-_2013.docx85.08 KBPrevziať
10.nove_ukazovat_msks_za_rok_2014.doc47.5 KBPrevziať
11.1.urcenie_platu_primatora.doc46 KBPrevziať
12.vyhodn_premiov_ukazovatelovriad_zps_2013.doc122 KBPrevziať
13.navrh_ukazov_na_prizn_rocnej_odmeny_riad_zps2014.doc119 KBPrevziať
14.koncepcia_riesenia_bezdomovectva.doc270 KBPrevziať
15.1.zvysenie_zi_spolocnosti_municipal.doc58.5 KBPrevziať
16.nfp_komun.centrum.doc62 KBPrevziať
17.odnatie_niektorych_uloh_municipalre.doc48.5 KBPrevziať
18.1.navrh_na_zalozenie_akciovej_spolocnosti.doc81.5 KBPrevziať
19.vzn_prilezitostny_najom.doc60.5 KBPrevziať
20.vzn_terenne_soc.sluzby.doc152.5 KBPrevziať
21.vzn_soc.sluzby_denny_stacionar.doc145.5 KBPrevziať
22.vzn_soc.sluzby_zps.doc201.5 KBPrevziať
23.vzn_poskyt.jednoraz_davky_soc_pom.doc151 KBPrevziať
24.dotacie.doc170 KBPrevziať
25.vzn_o_docasnom_parkovani.doc101 KBPrevziať
26.zmena_uznesnia_msz_c_38_592_2014.doc56 KBPrevziať
27.1.peticia.doc44 KBPrevziať
27.2.peticia.pdf110.44 KBPrevziať
28.navrh_organiz.podujati.pdf119.96 KBPrevziať
39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 4. marca 2014, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 11. februára 2014, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, dátum: 5. novembra 2013, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_3613.doc57.5 KBPrevziať
3.1.kontrola_plnenia_uzn_msz_10_sept_2013.doc50 KBPrevziať
3.2.kontrola_plnenia_uzn_msz_1_oktobra_2013.doc190.5 KBPrevziať
4.spol_na_pomoc_osobam_s_autizmom.doc59.5 KBPrevziať
5.svetlo_feny.doc59 KBPrevziať
6.1.projekt_pozemkovych_uprav_v_k_u_velke_dvorniky.doc70.5 KBPrevziať
6.2.podklady.pdf728.18 KBPrevziať
7.1.zapadoslovenska_vodarenska_spolocnost_a_s_.doc69 KBPrevziať
7.2.podklady.pdf1.3 MBPrevziať
7.3.vizualizacia.pdf501.47 KBPrevziať
8.1.odpredaj_dubiozneho_majetku_mesta_ds_final_bez_osobnych_udajov.doc83 KBPrevziať
8.2.podklady_par._c._33_a_par._c._358.pdf1.45 MBPrevziať
8.3.podklady_par._c._1920_560_a_par._c._1920_561.pdf1.72 MBPrevziať
8.4.podklady_par._c._3464_716.pdf1005.22 KBPrevziať
8.5.podklady_par._c._995_3.pdf758.12 KBPrevziať
8.6.vzn_c._13_2013_c._11_2013_c._6_2010.pdf982.75 KBPrevziať
9.1.peticia_dac.doc40 KBPrevziať
9.2.peticia_dac.pdf1.97 MBPrevziať
10.1.protest_prokuratora_vznalkohol.doc58 KBPrevziať
10.2.protest_prokuratora_vznalkohol.pdf368.07 KBPrevziať
11.1.pravna_vec_c_6c52_2012_82.doc76 KBPrevziať
11.2.uznesenie_okr._sud_ds_c._6c_52_2012_82.pdf528.79 KBPrevziať
11.3.uznesenie_kraj._sud_trnava_c._11co_418_2012_178.pdf285.57 KBPrevziať
11.4.ex_3536_12.pdf188.27 KBPrevziať
11.5.uznesenie_okr._sud_ds_c._6er_915_2012_95_ex_3536_12.pdf339.91 KBPrevziať
11.6.vypis_z_or_fk_dac.pdf61.89 KBPrevziať
11.7.vypis_z_or_municipal.pdf65.54 KBPrevziať
12.dodatok_k_statutu.doc75.5 KBPrevziať
13.vzn_zmena_verejne_ocenenia.doc175.5 KBPrevziať
14.vzn_cistota_a_poriadok.doc109 KBPrevziať
35. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede dátum: 1. októbra 2013 čas: 14.00 hod. miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_3513.doc59 KBPrevziať
3.kontrola_plnenia_uzn_msz_25_jula_2013.doc218 KBPrevziať
4.sprava_o_vysledkoch_kontrol_aug_sept-2013.doc204.5 KBPrevziať
5.plan_kontrolnej_cinnosti_2013-ii.doc63 KBPrevziať
6.1.kris_.doc54 KBPrevziať
6.2.kris_.pdf137.93 KBPrevziať
7.1.nova_ves_2225_2226.doc76 KBPrevziať
7.2.uznesenie.pdf42.8 KBPrevziať
8.1.zapadoslovenska_distrubucna_a_s_near.doc67 KBPrevziať
8.2.podklady.pdf1.7 MBPrevziať
8.3.vizualizacia.pdf305.98 KBPrevziať
9.1.zemna_uznesenia_c_15_211_2011.doc75 KBPrevziať
9.2.podklady.pdf2.16 MBPrevziať
9.3.vizualizacia.pdf387.49 KBPrevziať
10.1.zemna_uznesenia_c_26_414_2012.doc62.5 KBPrevziať
10.2.podklady.pdf214.18 KBPrevziať
10.3.vizualizacia.pdf39.43 KBPrevziať
11.1.odpredaj_par_c_1210_3_a_c_1210_4.doc69.5 KBPrevziať
11.2.podklady.pdf1.31 MBPrevziať
11.3.vizualizacia.pdf221.62 KBPrevziať
12.1.odpredaj_par_c_1963_153_a_c_1963_154.doc67 KBPrevziať
12.2.podklady.pdf1.56 MBPrevziať
12.3.vizualizacia.pdf212.68 KBPrevziať
13.1.zamena_pozemkov_zemkov_papay_jan.doc64 KBPrevziať
13.2.podklady.pdf1.49 MBPrevziať
13.3.vizualizacia.pdf320.2 KBPrevziať
14.1.zapadoslovenska_distrubucna_tom-ferr_build.doc64 KBPrevziať
14.2.podklady.pdf3.61 MBPrevziať
14.3.vizualizacia.pdf245.37 KBPrevziať
15.1.odpredaj_dubiozneho_majetku_mesta.doc75 KBPrevziať
15.2.lv_c._3251.pdf1.69 MBPrevziať
15.3.lv_c._5441.pdf564.55 KBPrevziať
15.4.podklady_par._c._2931_1.pdf403.76 KBPrevziať
15.5.podklady_par._c._3106_3.pdf402.24 KBPrevziať
15.6.podklady_par._c._3134_4_a_c._3134_42.pdf572.63 KBPrevziať
15.7.podklady_par._c._2379_2_6_7_8.pdf568.24 KBPrevziať
15.8.podklady_par._c._1475_5.pdf1007.29 KBPrevziať
16.1.odpredaj_par_c_2475_97.doc61.5 KBPrevziať
16.2.podklady.pdf1.39 MBPrevziať
16.3.vizualizacia.pdf210.03 KBPrevziať
17.spolufinancovanie_vystavba_prestavba_futbaloveho_stadiona.doc73.5 KBPrevziať
18.zmena_harm._zasadnuti.doc50.5 KBPrevziať
19.1.nanakladanie_s_majetkom_kom.centrum.doc84 KBPrevziať
19.2.vypis_uznesnia.pdf103.06 KBPrevziať
19.3.kopiapmlv.pdf235.77 KBPrevziať
19.4.geometricky_plan.pdf103.11 KBPrevziať
19.5.plan_aktivit_oz_sikabony.doc42 KBPrevziať
20.1.ziadost_obyvatelov-o_prijati_vzn.doc51.5 KBPrevziať
20.2.ziadost_obyvatelov_o_prijatie_vzn.pdf95.11 KBPrevziať
20.3.navrh_vzn_cas_predaja.doc48.5 KBPrevziať
20.4.navrh_vzn_cas_predaja_s_pripomienkami.doc49 KBPrevziať
21.1.informacia_rozpocet.pdf27.21 KBPrevziať
21.2.prijmy.pdf233.41 KBPrevziať
21.3.cerpanie.pdf1.03 MBPrevziať
21.4.vyhodn_rozpoctu.doc339.5 KBPrevziať
22.1.rozp_3.pdf25.14 KBPrevziať
22.2.dov_._sprava_rozpocet_3.doc35.5 KBPrevziať
34. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede (mimo plánu) dátum: 10. septembra 2013 čas: 16.30 hod. miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_3413.doc42.5 KBPrevziať
3.becep_.doc61 KBPrevziať
33. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede, dátum: 20. 8. 2013, čas: 18:30 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
32. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede, dátum: 25. 6. 2013, čas: 13.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_3213_0.doc83 KBPrevziať
3.1.kontrola_plnenia_uzn_msz_24.aprila_2013_1.doc148 KBPrevziať
3.2.kontrola_plnenia_uzn_msz_21.maja_2013_0.doc49.5 KBPrevziať
3.3.kontrola_plnenia_uzn_msz_28.maja_2013_0.doc55 KBPrevziať
4.1.konsol.uct_.zavierka_0.doc44 KBPrevziať
4.4.kons_.vyrocna_sprava_mu_ds_2012_0.doc4.57 MBPrevziať
5.opis_0.doc229.5 KBPrevziať
6.1.prenajom_garazovych_boxov_ponukove_konanie_final_0.doc98 KBPrevziať
7.1.k-r-vikk_s.r.o._final_0.doc67 KBPrevziať
8.1.opredaj_par._c._3180_13_final_0.doc68 KBPrevziať
9.1.czuczor_tibor_parc._c._1880_252_01.doc68 KBPrevziať
10.1.dubiozny_majetok_0.doc57.5 KBPrevziať
11.1.zse_distribucia_enermont_s.r.o._0.doc70.5 KBPrevziať
12.1.prefa_trend_s.r.o._m_j_invest_s.r.o._final_0.doc90 KBPrevziať
13.protest_prokuratora_vzn_stacionar_1.doc72.5 KBPrevziať
14.zrusenie_sadzobnika_vstupneho_v_ssz_0.doc70 KBPrevziať
16.vzn_o_pouzivani_symbolov_mesta_1.doc73 KBPrevziať
17.vzn_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva_0.doc83 KBPrevziať
18.vzn_o_predaji_vyrobkov_na_trhovych_miestach_1.doc86.5 KBPrevziať
19.vzn_cvc_dotacia_na_ziaka_1.doc163 KBPrevziať
20.vzn_prispevok_v_cvc_1.doc73.5 KBPrevziať
21.vzn_prilez.najom_1.doc129.5 KBPrevziať
22.zmena_rozpoctu_msks_0.doc1.1 MBPrevziať
23.clenovia_skolsk.rady_cvc_0.doc121 KBPrevziať
24.1.gge_southerm_southerm_0.doc121.5 KBPrevziať
25.zmena_uzn_517_2013_nfp_mliecany_0.doc62.5 KBPrevziať
26.ocenenia_2013_0.doc53 KBPrevziať
27.vyhodnotenie_kp_soc_sluzieb_za_rok_2012_0.doc486.5 KBPrevziať
28.1.medicus_svb_velkoblahovska_0.doc88 KBPrevziať
29.veto_odmenovanie_0.doc74.5 KBPrevziať
30.1.peticia_0.doc44.5 KBPrevziať
31.harmonogrammsz_ii_polrok_2013_0.doc41 KBPrevziať
vzn_o_zmluvnych_prevodoch_vlastnictva_majetku_mesta_final_0.doc51.5 KBPrevziať
31. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede (mimo plánu), dátum: 28. 5. 2013, čas: 16.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
30. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede (mimo plánu), dátum: 21. 5. 2013, čas: 15.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
28. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede, dátum: 26. 2. 2013, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
PrílohaVeľkosťPrevziať
1.pozv_2813_0.doc78.5 KBPrevziať
3.1.kontrola_plnenia_uzn_msz_z_4_decembra_2012_0.doc166.5 KBPrevziať
3.2.kontrola_plnenia_uzn_msz_22_januara_2013_0.doc56 KBPrevziať
4.sprava_o_vysledkoch_kontrol_janfebr-2013_0.doc419.5 KBPrevziať
5.sprava_o_kontrolnej_cinnosti_2012_0.doc81.5 KBPrevziať
6.plan_kontrolnej_cinnosti_2013-i_polrok_0.doc67.5 KBPrevziať
7.sprava_msp_1.doc86.5 KBPrevziať
8.navrh_ukazovatelov_msks_2013_0.doc63.5 KBPrevziať
9.navrh_ukazovatelov_msks_2_0.doc47 KBPrevziať
10.zps-vyhodn_ukaz_2012_0.doc122 KBPrevziať
11.navrh_prem_ukazov_zps_2013_0.doc117 KBPrevziať
12.1.zrusenie_casti_b_uznesenia_msz_c_3_44_2011_zo_dna_01_03_2011_0.doc60.5 KBPrevziať
13.1.zrusenie_uznesenia_msz_c_21_308_2012_zo_dna_15_05_2012_final_0.doc61 KBPrevziať
14.1.odpreaj_pozemku_1306_7_klaukova_renata_final_0.doc58.5 KBPrevziať
15.1.dron_-_nehnutelnosti_s_r_o_0.doc66 KBPrevziať
16.1.dron_-_nehnutelnosti_s_r_o_0.doc62.5 KBPrevziať
17.1.gge_a_s_final_0.doc73.5 KBPrevziať
18.dohoda_dalaman_0.doc56.5 KBPrevziať
19.osobitna_komisial_0.doc40 KBPrevziať
20.1.medicus_afk_s_r_o_0.doc73 KBPrevziať
21.1.bezodplatny_prevod_stvaby_vo_-_kertvaros_zmena_uznesenia_0.doc75.5 KBPrevziať
22.elokovana_trieda_2.doc61.5 KBPrevziať
23.institutpreromologicky_0.doc128.5 KBPrevziať
24.vzndotacia_zszusms_0.doc113.5 KBPrevziať
25.vzn_jednorazova_davka_0.doc106.5 KBPrevziať
26.vzn_css_0.doc126 KBPrevziať
27._vzn_o_podmienkach_predaja_vyrobkov_a_poskytovani_sluziebna_trhovych_miestach_2_0.doc249.5 KBPrevziať
28.vzn_poriadok_pohrebiska_2_0.doc160 KBPrevziať
29.vzn_o_zasadach_hospodarenis_s_majetkom_mesta_0.doc139 KBPrevziať
30.vzn_o_urceni_casu_predaja_v_obchode_a_casu_prevadzky_sluzieb_2_0.doc78 KBPrevziať
31.vzn_zmena_o_dotaciach_0.doc63.5 KBPrevziať
27. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede (mimo plánu), dátum: 22. 1. 2013, čas: 15.00 hod., miesto: veľká zasadačka na Radnici v Dunajskej Strede.
26. zasadnutie MsZ v Dunajskej Strede, dátum: 15. 12 2009, čas: 14.00 hod., miesto: veľká zasadačka Mestského úradu Dunajská Streda.
PrílohaVeľkosťPrevziať
29.11_rozpocet_2010_0.pdf128.73 KBPrevziať
29.10.rozpocet_2010.pdf448.3 KBPrevziať
29.9.rozpocet_2010.pdf9.69 KBPrevziať
29.5._rozpocet_2010.xls39 KBPrevziať
29.4.rozpocet_2010.pdf9.69 KBPrevziať
29.3._rozpocet_2010.pdf9.69 KBPrevziať
29.2.rozpocet_2010.doc49 KBPrevziať
28.4.smernica_uct.dokl_.doc24.5 KBPrevziať
28.3.smernica_uct.dokl_.doc23.5 KBPrevziať
28.2.smernica_uct.dokl_.doc175 KBPrevziať
27.3.zmena_rozp_4.doc669.5 KBPrevziať
27.2.zmena_rozp_4.xls116.5 KBPrevziať
27.1.zmena_rozp_4.doc40.5 KBPrevziať
26.plan_kontrolnej_cinnosti_i-2010.doc42.5 KBPrevziať
25.zmena_planu_kontrolnej_cin._ii-2009.doc42 KBPrevziať
24._vzn_24_znecist-ovzdus.doc59 KBPrevziať
23.vzn_23_verejne_priestranstvo.doc73 KBPrevziať
22.vzn_22_nakl_s_odpadom.doc50 KBPrevziať
21.vzn_21_popl_za_odpad.doc70 KBPrevziať
20.vzn_20_dan_pes.doc57.5 KBPrevziať
19.vzn_19_drz_psa.doc52.5 KBPrevziať
18.vzn_18_prispevokms.doc58 KBPrevziať
17.zasady_posk.fin_.prisp_.doc52 KBPrevziať
16.vzn_17_dotaciems.doc46.5 KBPrevziať
15.navrh_vzn16_ver.ocenenia.doc73.5 KBPrevziať
14.navrh_noclaharen.doc39 KBPrevziať
13.navrh_na_bezplatny_prevod_parkovisk_otp_real.doc48.5 KBPrevziať
12.thermalpark_ds.doc41.5 KBPrevziať
11.navrh_prejednanie_podani_ms_a_dj_male_blahovo2.doc55 KBPrevziať
10.navrh_na_odpredaj_stavby_kotolne_sotuherm.doc46 KBPrevziať
9.5.formular-b-03.pdf144.75 KBPrevziať
9.4.formular-b-02.pdf133.65 KBPrevziať
9.3.formular-b-01.pdf1.89 MBPrevziať
9.2.formular-a.pdf276.2 KBPrevziať
9.1.kris_.doc2.6 MBPrevziať
8.navr_-sadzobnik_info.doc49 KBPrevziať
7.navrh_na_uzn_dodatok_statutu_nov_09.doc47.5 KBPrevziať
6.navrh_organ._poriadok.doc51 KBPrevziať
5.navrh_harmonogramu_zasadnuti.doc41.5 KBPrevziať
4.zriadenie_spol_stav_uradu.doc38.5 KBPrevziať
2.msz_26_program.doc38.5 KBPrevziať
1.pozvanka_2609.doc39 KBPrevziať